Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 25. februar 2019
Svarnummer:
19

Indsendt af

Annette Rohde

Virksomhed / organisation

H/F Bellevue Brønshøj

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Høringssvar fra H/F Bellevue Brønshøj

Høringsvar fra H/F Bellevue i Brønshøj i forbindelse med kloakering af kolonihaver i Københavns kommune.
1. Fremrykning
H/F Bellevue ønsker at blive rykket frem i rækkefølgen til kloakering.

Motivation
H/F Bellevue er nabo til Utterslev Mose i Brønshøj. Utterslev Mose er et stort naturområde, som blev fredet i 2000 og er kendt for blandt andet sit fugleliv – især gæssene. Vi vil meget gerne rykkes frem i kloakeringskøen, så den manglende kloakering ikke kommer miljøet til skade.

Yderligere så er vi en haveforening med meget gamle vandrør og har haft en del utilsigtet vandspild de senere par år. Da det er en stor udgift at udskifte vandrør, vil vi gerne slå projektet sammen med kloakering, så vi ikke skal foretage gravearbejdet to gange inden for en kort årsrække. Derfor vil vi gerne anmode om at blive rykket frem i køen. Vi håber, at I har mulighed for at tilgodese vores ønske.

1. Pensionisters begrænsede økonomi
Vi anmoder om " indefrysning " for alle omkostninger i forbindelse med kloakering af pensionisters huse i kolonihaver

Motivation
Det vil for mange pensionister være meget svært, at finde penge i budgettet til en så stor omkostning, og for mange være umuligt at optage lån til dette. Dette vil betyde, at mange pensionister vil være nødt til at afhænde deres kolonihave.
Muligheden kunne være at betalingen/lånet bliver "indefrosset" og skal indfries af ny køber ved salg. En ordning i tråd med pensionister der bor i eget hus som får "indefrosset" ejendomsskatten.

2. Tilslutningsafgift
H/F Bellevue anmoder om fritagelse for tilslutningsafgiften, enten helt eller delvis.
Da kloakering tidligere blev udmeldt som et lovpligtigt tiltag (2010-2015), var der eksempler på, at kolonihaveforeninger blev fritaget for denne afgift.
Alternativt kan afgiften ”indefryses” og realiseres ved salg af den nye køber.

Motivation
For at fastholde så mange nuværende kolonihaveejere som mulig. Der er i vores kolonihave medlemmer der har haft deres have i mere end 30 år og er gået på pension. En del af dem vil få store problemer med bare en lille forøgelse af deres månedlige udgifter til haven, hvilket uden tvivl vil betyde, at de vil være nødt til at skille sig af med deres ” hjertebarn” kolonihaven.

3. Vandrør
En udskiftning af haveforeningers vandrør bør være en del af projektet, såfremt dette ønskes. Dette vil være en vigtig del af ”projektet for et bedre miljø”. Gamle vandrør kan være årsag til et stort unødigt vandspild til skade for miljøet og ikke mindst økonomien.
Det vil være hensigtsmæssigt, at vandrørene placeres frostfrit, da der med den officielle åbningstid for kolonihaveforeninger fra 1/4 til 31/10 kan være risiko for frostsprængninger på grund af det ustadige vejr.

Motivation
I mange kolonihaver er der formodentligt gamle vandrør. For vores vedkommende har dette betydet et stort vandspild grundet utætte rør. Unødigt vandspild er lige så stor en udfordring for miljøet, som udledning af diverse spildevand, da vand ikke er en utømmelig ressource.

Få nyt om høringer

Abonnér