Oprettet: 16. september 2020
Svarnummer:
5

Indsendt af

Stefanie Høy Brink

Virksomhed / organisation

Københavns Museum

Postnr.

1555

By

København V

Høringssvar

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.

 

Det er positivt, at den maksimale bygningshøjde er blevet justeret til 18 meter.

 

Projektområdet er en del af det gamle militærområder, og se på kort kun svagt bebygget. Samtidig ligger projektområdet tæt på den tidligere kystlinje, hvilket giver sandsynlighed for stenalderfund i form af bopladser og aktivitetsområder. Museet vil på den baggrund, meget gerne kontaktes før der finder jordarbejde sted.

Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset midlertidig (jf. museumslovens § 26).

Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.

Få nyt om høringer

Abonnér