Oprettet: 1. marts 2019
Svarnummer:
20

Indsendt af

Randi Sørensen

Virksomhed / organisation

Formand brugerbestyrelsen i Amager Kulturpunkt

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Løsninger før krav!

Initiativet yderst positivt, men for nærværende uigennemførligt med mindre man vil tage livet af mange offentlige begivenheder i byen

Københavns Kommune skal ikke indføre et krav, før kommunen har udtænkt brugbare løsninger – og en finasiering af disse.

Mange arrangementer på offentlige pladser og stræder i byen gennemføres af arrangører, der i større eller mindre omfang benytter sig af frivillig arbejdskraft. Nogle afholder fx et enkelt arrangement, andre 1-2 arrangementer om året. Det er svært for disse arrangører at indkøbe og rengøre de genanvendelige plastglas løbende under en festival og ikke mindst opbevare dem til næste gang. For ikke at glemme vanskeligheden ved at finansiere miljøinitiativet.
Den økonomiske indtjening på øl/vand, der ofte gør et foreningsstyret arrangement muligt, forsvinder, hvis man skal imødekomme dette forslag.

Københavns Kommune bør indkøbe glas og mobile vaskestationer, man kan låne mod et depositum (og anvise adgang til vand, afløb og strøm). Når et sådan et tilbud er på plads, kan man stille krav til arrangørerne om at bruge det.
Noget af udgiften til indkøb af ovennævnte kan modregnes i den forventede mindre udgift til oprydning i det offentlige rum, som forslaget også nævner. Resten må kommunen påregne som en udgift ifm opnåelsen af en CO2 neutral by.

Københavns Kommunes størrelse og indflydelse vil sikkert kunne fremme leverandørerne af drikkevarers (oftest de store bryggerier) lyst til at fremstille genanvendbare plastbægere til en rimelig pris.

Det er fint, at BR-medlemmerne miljøbevidste, men det er ikke rimeligt, at man overlader det til foreningsdanmark at udtænke og betale for deres principielle holdninger.

Gennemføres forslaget vil det betyde, at kun de professionelle aktører kan gennemføre events i byen. Det synes jeg min by bliver meget fattig af.

Som skrevet: Løsninger før krav…. Stil udstyret til rådighed gratis eller næsten gratis. Det vil bevise, at I mener det seriøst.

Jeg har lavet mange offentlige aktiviteter på Amager gennem årene i frivilligt regi. Det vil ikke praktisk være muligt fremover, hvis BR vedtager dette forslag.
Vi skal beskytte miljøet, men ikke lægge gift ud for frivilligheden.

Få nyt om høringer

Abonnér