Høring af forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer

  • Københavnermærket
Høringen skal bidrage til at kvalitetssikre arbejdet med minimering af affald fra arrangementer og sikre dialog med arrangører og borgere.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

18. januar 2019 til 1. marts 2019

Sagsnummer

2018-0262369

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. marts 2019

Høring ikke åben

Teknik- og Miljøudvalget har den 17. december 2018 besluttet at sende Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer i høring. Høringen skal bidrage til at kvalitetssikre arbejdet med minimering af affald og engangsplast fra arrangementer samt sikre dialog med arrangører og borgere.

Teknik- og Miljøforvaltningens forslag og Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger til forslaget fremgår af bilag 1.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker høringssvar på følgende:

Høringssvar til forvaltningens forslag om ikke at benytte engangsplastbægre til arrangementer
Input til yderligere indsatser og muligheder for at minimere mængden af affald og engangsplast fra arrangementer i Københavns Kommune.

Alle interesserede opfordres til at skrive et høringssvar. Svarene vil blive kategoriseret og samlet i en hvidbog med forvaltningens egne kommentarer og inddraget i udarbejdelsen af en opdateret indstilling om minimering af engangsplast.

Specificering af forslagets omfang

Forslaget som fremgår af bilag 1 vil omfatte arrangementer, som Københavns Kommune giver tilladelse til på offentlige veje og kommunens parkarealer. Private fællesveje, samt private arealer og parker er ikke omfattet af forslaget.

Forslaget omfatter desuden arrangementer, som Københavns Kommune er medarrangør af.

Dialogmøde

Teknik- og Miljøforvaltningen afholder dialogmøde om sagen onsdag den 20. februar kl. 16-18. Mødet foregår på Njalsgade 13, 2300 København S, i lokale 1007.

På mødet vil Teknik- og Miljøforvaltningen fortælle om erfaringerne med minimering af engangsplast til arrangementer og invitere til dialog omkring forslaget og øvrige muligheder.

Tilmelding sker ved at sende en mail med navn og evt. virksomhed/organisation til QS8A@kk.dk. Mærk emnefelt: ”Tilmelding til høring”.

Bilag

Kontakt