Oprettet: 14. februar 2019
Svarnummer:
5

Indsendt af

PP

Postnr.

2300

By

Kbh. S.

Høringssvar

KK bør satse på en investeringsmodel og businesscase med inspiration fra Tivolis genanvendelige plastickopper. En model hvor der opstilles pantautomater rundt om i byen på steder, hvor der oftest afholdes sociale happenings. Fx i parker, på større pladser, promenader mv. Lidt som de offentlige skraldespande, som også kræver vedligehold, men bare færre antal. Dertil skal det - som et supplement til et forbud mod engangsplastic - gøres muligt for arrangører af happenings at indkøbe genanvendelig plastickopper, som brugerne derpå betaler pant for, og som så tilbagebetales ved returnering af koppen i automaterne (via fx indscanning af QR-kode på en til formålet udviklet KK-pant-app, eller via alm. betalingskort eller som mønt). 
De genanvendelige krus skal distribueres af KK på tilsvarende vis som ordningen med de grønne bioaffaldsposer, og vedligehold vil skulle ske på tilsvarende vis som affaldstømning af skraldespande rundt om i byen mv. 
Modellen vil kræve en investering, særligt til etablering og vedligehold af pantautomaterne, men bør være rentabelig på sigt, da dels affald på gaderne vil minimeres, og dels vil det generelle miljøregnskab på sigt stabiliseres. 

Få nyt om høringer

Abonnér