Oprettet: 27. februar 2019
Svarnummer:
12

Indsendt af

Nanna Manbjerg

Virksomhed / organisation

Muskelsvindfonden

Postnr.

8000

By

Aarhus

Høringssvar

Høringssvar – Grøn Koncert

Grøn Koncert, ved Muskelsvindfonden takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ovenstående forslag.

Grøn Koncert har som landets største koncertturné i mere end 30 år opbygget en væsentlig viden omkring afvikling af enkeltdagsarrangementer. Sidste år alene deltog mere end 190.000 gæster i de 8 koncerter, hvoraf 2 blev afholdt i Københavns Kommune. Til disse to koncerter var der tilsammen 50.000 gæster (Amager 15.000 og Valby 35.000).

Grøn Koncert har gennem flere år opbygget erfaring omkring genbrug af kander, som et led i en grønnere profil. Vores erfaring siger dog, at det er svært at få gæsterne til at indlevere kanderne igen, enten tager de den med hjem, kanderne går i stykker eller gæsterne smider dem ud. Hertil kommer det store logistiske arbejde der ligger i at fragte kanderne rundt og få dem vasket og herefter retur til koncerterne.

Det har vist sig ud fra vores erfaringer, at der er flere udfordringer med genanvendelige krus og kander - både praktisk, oplevelsesmæssigt, miljømæssigt og økonomisk, som bør tages i betragtning:

Økonomi:

Der er en betydelig kapitalbinding i at erhverve kander til afvikling af et arrangement. Vi forestiller os, at mindre aktører vil opleve vanskeligheder ved at påtage sig en udgift af den størrelse. Der bør derfor overvejes, om der fra kommunens side kan tilbydes en praktisk udlåns- eller lejeløsning, så også mindre aktører kan løfte økonomien og praktikken. Særligt hvis aktøren afvikler et enkeltstående arrangement og ikke som Grøn arbejder med en flerårig strategi.

Logisitik:

Logistikken omkring vask af kander har vi på Grøn løst gennem en tredjepart. Kanden bliver indleveret af koncertgæsten, klargjort til transport, transporteret til vaskestedet, for til sidst at blive returneret til genanvendelse på Grøn. Vi forestiller os, at vask af krus vil foregå på samme vis. Alternativt skal der arbejdes med en transportabel vaskeløsning.
For begge løsninger gælder det, at der kræves ekstra mandskab til håndtering af emballage før, under og efter et arrangement. I den transportable vaskeløsning vil dette også kræve trænet mandskab, adgang til vand og el, hvor arrangement afholdes. Igen en betydelig udgift.

Oplevelse:

Genanvendelse for emballagen ser Grøn Koncert styret af to faktorer:

- Den brugerbetalte pant. Denne skal være så tilpas høj, at der for gæsten ser et incitament til at returnere emballagen. Men det betyder også, at gæsten vil opleve en højere pris på drikkevarer til koncerten.

- Indføring af pant på krus, vil sandsynligvis bidrage til at gæsten bidrager til renholdelse af pladsen, hvilket vil have positiv indflydelse på oplevelsen. Det kræver dog, at vi som arrangører opstiller rammerne for at gæsten kan indlevere krus med pant – det kræver øget plads i barer, ekstra bemanding og pantboder til håndtering af genanvendelige krus. Det er besværligt og dyrt, men for Grøn Koncert er det muligt, da det afholdes på et aflukket område. For arrangementer som er åbne, vil i endnu højere grad være udfordrede på dette område.

Miljø:

‘Ud fra den udarbejdede LCA-rapport fra Force Technology, er der en beregning på at et krus som minimum skal anvendes 2,77 gang før der er opnået en miljømæssig fordel. Vi kan have vores tvivl ift., om det er realistisk at opnå en så høj genanvendelsesfrekvens.

Det er vores holdning, at Københavns Kommune bør afdække det miljømæssige regnskab yderligere i 2019. Da vi ikke mener, at der er tilstrækkelig evidens for, at det er den miljømæssigt bedste løsning. Grøn Koncert vil gerne indgå i et testforløb for at opnå yderligere afklaring af dette. Der er planlagt i alt 8 enkelte dagskoncerter i 2019, hvoraf to afvikles i København. Det vil derfor være muligt i et testsamarbejde at se nærmere på de logistiske, økonomiske og miljømæssige konsekvenser.

Vi er nervøse for lovmæssigt at sætte os selv i en spændetrøje. Vi anbefaler derfor, at der tænkes et alternativ ind i forslaget. Da plastikforurening generelt har stor opmærksomhed internationalt og nationalt, er der stor sandsynlighed for at flere af de plastalternativer som findes i dag, bliver udviklet yderligere inden for en overskuelig fremtid. Disse alternativer kan både vise sig at være billigere og bedre for miljøet end en genanvendelig løsning.

Afslutningsvis vil vi sige, at vi ser det som en vigtig opgave at få løst problematikken, og vi ser en stor værdi i at Københavns Kommune sætter fokus på den miljøbelastning plastik er. Men vi håber også at se en velvilje til samarbejdet, og en forståelse for de økonomiske konsekvenser det vil have for os som arrangører. Derfor glæder vi os til at indgå i dialog med Københavns Kommune og sammen se på muligheden for at afsætte ressourcer og teste løsningen i de kommende år. På den måde kan vi sammen gøre os erfaringer og opnå ny viden på området.

På vegne af Grøn Koncert

Nikolai Milman, Projektleder

Få nyt om høringer

Abonnér