Oprettet: 13. februar 2019
Svarnummer:
4

Indsendt af

Mikkel Sander

Virksomhed / organisation

Wonderful Copenhagen

Postnr.

1165

By

Copenhagen K

Høringssvar

Tak for invitationen til høring omkring forslag til minimering af engangsplast til begivenheder.

Wonderful Copenhagen støtter op om det konkrete forslag til minimering af engangsplastik til drikkevarer til begivenheder på kommunale arealer. Det er helt i tråd med i Wonderful Copenhagens strategi for bæredygtig turisme Tourism for Good, som blandt andet indeholder ambitioner for bæredygtige events i byen.

Vi håber det konkrete forslag er en god start på en større bæredygtig omstilling af byens begivenheder. Vi se gerne yderligere skridt i den retning og deltager gerne i dette arbejde. Vi oplever forslaget som værende i tråd med den måde flere og flere af de store eventarrangører og internationale rettighedshavere tænker i begivenheder.

Når der indføres krav til begivenheder i byen, er det vigtigt at huske balancen mellem krav til begivenhederne og tilgængelig rådgivning/hjælp. At begivenhederne har reelle muligheder for at imødekomme de krav der bliver stillet, er centralt for forslagets succes. I relation til dette forslag, er det vigtigt at få stimuleret et marked for løsninger med vaskbare krus til events, da det er et meget umodent marked i Danmark pt.

Vi vil også gerne benytte denne lejlighed til at opfordre til at Københavns Eventråd bliver inddraget i arbejdet med kommende krav og rådgivning til begivenheder. Wonderful Copenhagen deltager gerne i rådgivningen af byens begivenheder.

Få nyt om høringer

Abonnér