Oprettet: 1. marts 2019
Svarnummer:
17

Indsendt af

Michael Folmer Wessman

Virksomhed / organisation

Dansk Live

Postnr.

1610

By

København V

Høringssvar

Dansk Lives høringssvar vedr. forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer

1. marts 2019

Hermed fremsendes høringssvar fra Dansk Live til forvaltningens forslag om at stille krav til arrangører om ikke at benytte engangsplastbægre til arrangementer.

Som interesseorganisation for små og store danske festivaler og spillesteder finder Dansk Live, at der til forslaget, selv om det umiddelbart fremstår ganske sympatisk, knytter sig en række udfordringer, når der stilles så restriktivt et krav til plastgenbrug, der af flere forskellige årsager kan være både vanskelige, komplekse og byrdefulde for såvel store som små arrangører at løfte.

Vi vil derfor på vegne af arrangørmiljøet i København gerne opfordre TMU til at gå yderligere i dialog med de mange arrangører omkring udviklingen af beslutningsgrundlaget, så ambitionen på sigt kan indfries på betryggende vis for både arrangør, borgere og kommune.

Vi er i Dansk Live naturligvis enige i præmissen om, at vaskbare genbrugsbægre har en langt lavere klimapåvirkning end engangsbægre, men om det praktisk kan lade sig gøre i gennemsnit at genbruge bægre 2,8 gange på tværs af den mangfoldighed af arrangører og arrangementer som benytter sig af offentlige pladser og rum, stiller vi os noget tvivlende overfor. Ikke mindst ift. åbne arrangementer, hvor der er fri adgang ift. at tilgå arrangementet.

Samtidig er det Dansk Lives vurdering, at udviklingen på plastkrusmarkedet endnu mangler det sidste i forhold til at være modent nok, således at det forslåede vilkår kan indføres uden væsentlige og urimelige økonomiske og organisatoriske (fx i forhold til at sikre tilstrækkelig frivillig opbakning) omkostninger for arrangøren.

Desuden mener vi, at forlaget konkret vil medføre en række lagrings- og håndteringsproblemer samt udfordringer til fx pantindløsning, som ikke vil være i balance med det grundlag, som der pt. kan arrangeres under i København. Samtidig vil der være behov for en markant kommunikationsindsats overfor publikum, som i tillæg til ny dialog med leverandører osv. også vil skulle løftes af arrangørerne.

Det vil således være meget byrdefuldt for såvel store som små arrangører at skulle tænke det nye vilkår ind i planlægningen, hvor man i forvejen skal forholde sig til en lang række komplekse lovkrav fx ift. sikkerhedstiltag, lydpolitik osv. samtidig med at det ofte kan være vanskeligt at få økonomien til at balancere bare nogenlunde.

Vi anerkender naturligvis at Haven som testarrangment kan fungere som et udmærket udgangspunkt ift. at gøre sig nogle indledende erfaringer, men det er efter vores vurdering slet ikke er tilstrækkeligt i forhold til at indføre et fast krav omkring genbrug af plastglas, til alle der ønsker at arrangerer koncerter eller lignende på offentlige pladser fra 2020. Samtidig er der et stykke vej fra Haven til de helt store arrangementer som fx Grøn koncert på Amager og i Valbyparken, der tiltrækker 35.000 publikum og gæster, og vi stiller os tvivlende overfor om erfaringerne uden videre kan skaleres på den måde, som det er tiltænkt i beslutningsgrundlaget.

Det betyder imidlertid ikke, at der ikke bør være en grøn og bæredygtig ambition om at benytte genbrugsglas i København. Vi oplever blot, at mange arrangører er organiseret med frivillige kræfter, og derfor mener vi at et yderligere fast krav omkring genbrug af plastkrus nærmere sig de berømte dråber, der kan få et i forvejen byrdefuldt bæger til at flyde over, således at mange arrangører i fremtiden vil finde det for vanskeligt at komme i gang.

I stedet mener vi at kommunen bør værne mere om det frivillige foreningsdanmark og finde andre og gerne frivillige måder, der kan engagere arrangørerne, så man i fællesskab kan bidrage til at indfri en mere bæredygtige ambition.

Vi opfordrer derfor til, at kommunen fortsat har fokus på nedbringelsen af miljøbelastningen fra arrangementer, fx via genbrugsordninger, men at man i endnu højere grad inddrager de mange og forskelligartede arrangører, så der i fællesskab kan skabes løsninger og ambitioner, der også kan realiseres på tilfredsstillende og betryggende vis for alle parter. Det vil samtidig være en anledning til at tænke og diskutere bæredygtige løsninger i sin helhed, så man ikke blot kommer engangsplastproblematikken til livs, men får tænkt hele den cirkulære økonomi ind i arrangementerne fremadrettet.

I forhold til videre dialog herom stiller Dansk Live sig naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen
Esben Marcher
Dansk Live

Få nyt om høringer

Abonnér