Oprettet: 28. februar 2019
Svarnummer:
13

Indsendt af

Lars Nissen

Virksomhed / organisation

Sparta Atletik og Motion

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Sparta Atletik og Motion støtter naturligvis op omkring tankerne om at arrangementer i Københavns Kommune skal være fri for engangsplast – men vi vil dog i denne sammenhæng gerne have lov til at tilføje et … på sigt.

Sparta afholder hvert år flere løbsarrangementer i København – hvor de største og mest kendte er Telenor Copenhagen Marathon, DHL Stafetten og Copenhagen Half Marathon. Vores forbrug af engangsplast har til disse arrangementer hovedsageligt drejet sig om de plastkrus vi benytter ved vores væskedepoter undervejs på ruten rundt om i byen.

Det primære alternativ til engangsplast er i dette forslag en pantløsning med kopper/krus der skal vaskes og genanvendes. Dette kan desværre ikke benyttes til vores væskedepoter til løbene – da det rent sikkerhedsmæssigt er vigtigt at kopperne er lavet af blød plast, da kopper i et hårdt materiale vil være direkte farlige at løbe igennem. Og et andet problem som jeg gerne vil løfte, er at en pant løsning meget hurtigt kan bringe andre problemer med sig. Til DHL Stafetten i Fælledparken har vi hvert år problemer med flaskesamlere, der går ind i mellem teltene og skaber utryghed. Det er lykkes for os at holde problemet nede på et tåleligt niveau, da vi så vidt muligt opfordre alle til ikke at bringe pant med ind i parken.

I dette forslag bliver der henvist til erfaringer fra Haven Festival med en pantordning på krus. Jeg synes det kunne være en god erfaring for alle parter at lave samme forsøg til et ”åbent” arrangement hvor man ikke på samme måde kan styre alt salg af drikkevarer. Jeg ser at dette forslag kan give store udfordringer – også økonomiske, for arrangementer i ”åbne” byrum, hvor arrangementernes salg af drikkevarer skal konkurrere med kiosker, supermarkeder mv. og hvor man ikke har et lukket areal hvor man kan planlægge alt logistik omkring pantindsamling, vask, genopfyldninger osv.
Og nu hvor jeg så småt er kommet ind på økonomien – så er det jo ikke en hemmelighed at de grønne alternativer er dyrere produkter for arrangørerne. Jeg er sikker på at mange, inkl. os selv, gerne vil gå meget langt for at vælge de mere miljøvenlige alternativer. Men på et tidspunkt bliver vi alle også nødt til at kigge på den økonomiske bæredygtighed af vores arrangementer. Vi kan alle se at markedet for mere bæredygtige alternativer er i rivende vækst, og vi ser også at priserne på de bæredygtige produkter falder år for år. Og samtidig med at priserne falder – så bliver selve produktet faktisk også bedre og mere holdbare! Vi har haft flere alternativer til engangsplastkrus til test hos os, og vi har desværre ikke endnu fundet et alternativ som vi kan stå inde for i afviklingen af vores væskedepoter. Jeg fornemmer også at der mangler engangsalternativer på f.eks. ølkrus. Vi vil alle komme store skridt nærmere en løsning, hvis de store bryggerier, når de kommer med øllet – leverer engangsbiokrus i stedet for krus i engangsplast. Så er man også ude over pantproblematikken.

Som jeg skrev i indledningen, så bakker vi 100 % op omkring ambitionerne og hensigterne med forslaget, men føler også at vi, som arrangører, stadig ikke har redskaber og alternativer nok til at kunne efterleve et komplet forbud på nuværende tidspunkt. Men stor ros til Københavns Kommune for at bringe forslaget på banen, og starte dialogen med os arrangører – det har helt sikkert sat en masse tanker i gang hos os omkring hvordan vi kan nedbringe brugen af engangsplast til vores arrangementer.

Tak for at give os muligheden for at blive hørt – og vi vil med stor interesse følge den videre behandling.

Få nyt om høringer

Abonnér