Oprettet: 1. marts 2019
Svarnummer:
18

Indsendt af

HORESTA

Virksomhed / organisation

HORESTA

Postnr.

1900

By

Frederiksberg C

Høringssvar

Kommentarer til forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer (i første omgang kopper)

HORESTA og erhvervet er imødekommende overfor tiltag, der kan være med til at minimere de miljømæssige konsekvenser, der findes ved anvendelsen af engangsplast og emballage i Københavns Kommune.

Pantsystemet er med til at minimere mængden af engangsplast og emballage, og det bidrager til at holde København renere og pænere. Pantløsningen er allerede godt integreret i vores branche i forhold til flasker, dåser mm., og nogle af vores medlemmer for attraktioner har etableret deres egen interne ordning – men i afgrænsede områder, hvor der er entre.

Mange af vores medlemmer er berørte af arrangementer afholdt i København – både positivt i form af øgede antal gæster og liv i byen. Men de også berørt af gener, når affald efterlades på pladser og i gaden.

Derfor bakker HORESTA op om en udvidelse af pantsystemet for arrangementer af en vis størrelse. Vi har dog behov for en definition af hvilke arrangementer, som kan blive undtaget. Det fremgår, at Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at det gælder for alle arrangementer, som Københavns Kommune giver tilladelse til på offentlige veje. Derfor må og skal mindre arrangementer fra udskænkningssteder med udebevilling være undtaget. Desuden ønskes det i første omgang at gælde for større arrangementer og aflukkede steder med entre, hvor det er muligt at håndtere en pantløsning.

Men indsatsen kan ikke stå alene, og det er fortsat vigtigt at kommunen er på forkant og er hurtige til at rydde efter arrangementer og håndtere det øvrige affald, og at kommunen har opsat tilpas og ekstra affaldsstativer til at håndtere en øget affaldsmængde. Mange undersøgelser viser, at affald avler mere affald, så det er vigtigt med en hurtig indsats.
Mange drikkevarer samt mad og snack, som medbringes til arrangementer, er købt i detailhandlen. Kommunen bør ligeledes iværksætte initiativer overfor emballage fra disse virksomheder – især hvis det kommer til andre emballagetyper, som ikke er omfattet af den eksisterende landsdækkende pantordning. Ellers vil det ende med en ulig konkurrence, hvis forbud kun gælder for udskænknings- og spisesteder og ikke detailbutikker.

Kommunen bør også tænke på, hvordan det undgås at arrangementerne udvikles til et cirkus og konfliktsted for flaske- og glassamlere, som kan ødelægge arrangementer. Vores branche oplever stigende gener og konflikter fra gruppen af indsamlere, når de enten kæmper om panten eller ønsker panten før, gæsterne er færdige.

Ligeledes bør Københavns Kommune hjælpe med at finde ordninger og igangsætte initiativer, så arrangører og udskænkningssteder ikke står med problemet selv. Det vil som nævnt være hensigtsmæssigt med udlejningsordning for både glas og pantsystem.

HORESTA er enig i, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal være i løbende dialog med arrangører om fremtidige muligheder og evaluerer ordningen efter et år.

Hvis I har nogle spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig på holt@horesta.dk.

Med venlig hilsen

Mikal Holt Jensen
Miljøchef,
HORESTA

Få nyt om høringer

Abonnér