Oprettet: 27. februar 2019
Svarnummer:
11

Indsendt af

Anna Sofie Steincke

Virksomhed / organisation

Copenhagen Cooking & Food Festival

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Copenhagen Cooking & Food Festival støtter Teknik-og miljøforvaltningens hensigt om at minimere affald og engangsplast, som er i overensstemmelse med festivalens fokus på bæredygtighed. Vi ser udfordringer i det konkrete forslag, som kan være svære at løse ved åbne arrangementer og festivalpladser. Testen ved Haven Festival, som foregik i et lukket miljø, mener vi ikke kan være direkte sammenligneligt med åbne arrangementer.

De tre største udfordringer er 1) markedsudbud, 2) salg, 3) praktik og 4) glasaffald.

1) Det nuværende markedsudbud for genbrugsglas er begrænset i Danmark. Vi foreslår at indføre en prøveperiode dels for at forsøge at øge udbuddet i takt med en øget efterspørgsel dels for at hjælpe festivalerne til gøre sig erfaringer med et nyt system. Vi forslår, at man i testperioden kræver, at festivalerne kun bruger 100% bionedbrydelige glas, og at man kræver, at alle laver mindre forsøg med genbrugsglas, så alle kan gøre sig erfaringer med arbejdet med disse.
2) Vores festival indeholder flere store åbne arrangementer som fx festivalpladsen på Israels Plads. En del af økonomien er bundet op på et øl- og vandsalg, men pladsens centrale placering øger muligheden for at gæsten foretager sit køb i en nærværende butik i stedet, hvis omkostningen er for stor ved genbrugsglas.
3) Udfordringen med at opbevare mange genbrugsglas og den generelle manglende viden om håndtering ift. pantsystemer er en problematik, som også kunne afhjælpes af en prøveperiode, hvor det blev muligt at erfaringsudveksle mellem Københavnske aktører.
4) Vi er bekymrede for smadrede genbrugsglas, både ift. gæstesikkerhed og øgede omkostninger til renhold.

Vi er positive over det generelle fokus på minimering af engangsplast, og vil meget gerne indgå i en fremtidig fælles dialog.

På vegne af Copenhagen Cooking & Food Festival, projektleder Anna Sofie Steincke

Få nyt om høringer

Abonnér