Oprettet: 28. september 2018
Svarnummer:
7

Indsendt af

Vesterbro Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Vesterbro Lokaludvalg

Postnr.

1758

By

Kbh. v

Høringssvar

Vesterbro Lokaludvalg har tidligere fremsendt høringssvar om forslag til bebyggelsen på Posthusgrunden. Vestebro Lokaludvalg gav udtryk for, at der er tale om en alt for massiv bebyggelse. I kommuneplanen er der fastsat en bebyggelsesprocent på 185, i det nye projekt er der tale om en bebyggelsesprocent over 480. Selvom der er tilføjet visse arkitektoniske kvaliteter, så er der tale om et alt for massivt byggeri så tæt på den lave indre by.
Da der i beregningen af bebyggelsesprocenten I lokalplan nr. 555 angives, at visse bygningsdele kan fratrækkes, hvilket ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets beregningsregler omformuleres den pågældende bestemmelse, således at det i stedet muliggøres, at de pågældende bygningsdele kan etableres ud over den maksimale bebyggelsesprocent, såfremt det er begrundet i særlige arkitektoniske, miljømæssige, rekreative, energimæssige eller funktionelle hensyn.
Vesterbro Lokaludvalg er af den opfattelse, at denne bestemmelse, som fastlægges i §5 ”Byggeriets omfang og placering” er alt for bredt formuleret, således at rigtig mange tilføjelser til den i forvejen alt for høje bebyggelsesgrad kan foretages, således at bebyggelsesprocenten reelt yderligere forhøjes. Formuleringen i § 5 bør være helt anderledes præcis og restriktiv.
Tillægget bør derfor ikke vedtages, som det ligger nu efter Vesterbro Lokaludvalgs opfattelse, men præciseres. Det er for Vesterbro Lokaludvalg vigtigt, at der ikke med denne formulering kan bygges, således at der reelt lægges hindringer i vejen for borgernes færden på området, herunder at Det grønne Stræde gennem bebyggelserne fuldt ud fastholdes.

Venlig hilsen
Thomas Egholm
Formand for Vesterbro Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér