Oprettet: 18. maj 2018
Svarnummer:
19

Indsendt af

Vesterbro Lokaludvalg

Postnr.

1652

By

København V

Høringssvar

Vi har i Vesterbro Lokaludvalg debatteret Handlingsplanen for Vejstøj. Vi er glade for, at der fortsat arbejdes med denne problematik, der også på Vesterbro opleves som alvorlig.

Vi er kede af, at der i planen kun findes fælles tal for Vesterbro og Kongens Enghave. Det gør det svært at debattere evidensgrundlaget for problematikken. Det er vores oplevelse, at vi (også her) adskiller os fra Kongens Enghave. Vi oplever, at bydelen Vesterbro som sådan er plaget af vejstøj - men dog uden de problemer som beboerne på eksempelvis P. Knudsens Gade i Kongens Enghave oplever. Det er derfor ærgerligt, at grundlaget for debatten udviskes og gøres ugennemsnitlig.
Vi vil derfor gerne have udleveret tal og oversigter for Vesterbro. Altså egentlige tal og beskrivelser for vores bydel.

Vi har bemærket, at der ret ofte dispenseres for de bestemmelser, der findes i den allerede vedtagne Støjplan, når der skal udvikles lokalplaner og kommuneplantillæg. Det finder vi problematisk. Det virker underligt, at der vedtages politikker, som der som hovedregel altid dispenseres fra.
Eksempler på dette er bl.a. i lokalplanerne for Sundevedsgadekarreen (boligerne ved Enghavevej og Vestebrogade) og Kalvebod Brygge Vest 2 (det sydligste boligtårn).

Vi finder det ønskværdigt, at der fortsat arbejdes videre med vejstøj. Vesterbro Lokaludvalg vil støtte op bag de overvejelser og konkrete politikindsatser der findes i Handlingsplanen for Vejstøj.

Med venlig hilsen

Thomas Egholm
Formand for Vesterbro Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér