Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 - forslag

Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 sætter rammen for, hvordan der vil blive arbejdet med støj fra vejtrafikken i København.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

23. marts 2018 til 18. maj 2018

Sagsnummer

2018-0064876

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. maj 2018

Høringen er lukket

Støj fra vejtrafik er et miljøproblem og udgør en hel­bredsrisiko for de mennesker, som hver dag udsættes for støjen. I Teknik- og Miljøforvaltningens vision Fællesskab København er målet at antallet af stærkt støjbe­lastede boliger over 68 dB skal være halveret inden udgangen af 2025. For at nå målet skal der gennemføres særlige støjreduce­rende foranstaltninger, som er beskrevet i handlingsplanen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér