Oprettet: 10. januar 2019
Svarnummer:
3

Indsendt af

Jens Peter Bjørnskov

Virksomhed / organisation

Til kamp for bevarelse af Københavns historiske udskænkningssteder

Postnr.

8000

By

Aarhus C

Høringssvar

I Matrikel 5 Lille Kongensgade 4/Kongens Nytorv 19 er alle ejermål på nær Hviids Vinstue (og en enkelt anden lejlighed der afventer bobehandling) siden 2016 blevet opkøbt af andelselskaber, der enten ejes af Claus Molbech Bendtsen eller bestyres af Bendtsen Law. Det gælder også den eneste beboede lejlighed der ejes af ejerforeningsformand Tommy Henning Hansen, der har eller stadig er, direktionsmedlem af Bendtsens selskab Euro Economics VI Aps.
Ingen af de opkøbte beboelsesejermål er siden istandsat (I følge ansøgninger hos Slots og kulturstyrelsen) eller udbudt til salg. Det kan tyde på, at man påtænker en anden anvendelse af lokalerne end til helårsbeboelse. Det kan f.eks være hoteldrift eller udlejning via Airbnb. Såfremt det sker, vil det efter min opfattelse være i modstrid med anvendelsesservitut 009998 af 17. maj 1976 skrevet af Wessel & Vett med Kbh´s kommune som påtaleberettiget.
Desværre har lokalplanforslaget ikke taget højde for anvendelsen beboelsesejermålene i ejendommen, hvilket jeg mener bør indarbejdes i planen

Få nyt om høringer

Abonnér