Lille Kongensgade-karreen - lokalplan 577

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal fastlægge bevaringsbestemmelser for karreens bebyggelse og fastholde stueetagerne til publikumsorienterede serviceerhverv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

4. januar 2019 til 1. marts 2019

Sagsnummer

2018-0002204

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. marts 2019

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 577 Lille Kongensgade-karreen som PDF (11 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. august 2019 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 4. januar 2019.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 4. september 2019.

Her kan du se materialet

Til og med den 2. oktober 2019 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K

Klagemulighed

Indtil den 2. oktober 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 577 Lille Kongensgade-karreen. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Lille Kongensgade-karreen som PDF (8 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 17. december 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 4. januar 2019.

Kontakt