Oprettet: 17. november 2017
Svarnummer:
13

Indsendt af

Susan Egehoved

Virksomhed / organisation

Vesterbro Ny Skole

Postnr.

1762

By

København V

Høringssvar

På Vesterbro Ny Skole har vi med stor succes udviklet praksis for modtagelse i og udslusning fra vores to MII-klasser.
Elevgruppen er opdelt i fagene matematik, engelsk, basisdansk og øvrige skolefag, således at nyankomne elever følger fagene på det hold, hvor deres skolefærdigheder og skolefaglige sprog er mest niveausvarende.
Det er således ikke elevernes alder eller længden af deres ophold i Danmark, der er det primære argument for hold-/fagplacering, hvilket skaber mulighed for differentieret undervisning og flere positive kammeratskabseffekter. Ræsonnementet er, at den dynamiske klassesammensætning kvalificerer elevernes skolefaglighed og frigiver mentale ressourcer til flersprogsindlæring.

At have mere end én M-klasse skaber desuden fleksibilitet til hurtigere og i større omfang at arbejde med klassepraktikker, som Vesterbro Ny Skole også har oplevet stor succes med. Klassepraktikker taler positivt ind i målsætningen om, at eleverne bliver udsluset fra modtageklassen til en almen klasse 20% hurtigere end det er tilfældet i dag.

Ændringsforslag til modtagerholds fremtidige placering
Vesterbro Ny Skole ønsker at bevare de nuværende to MII-klasser (mellemtrin).
Vesterbro Ny Skole vil gerne udvide med to MI-klasser (indskoling).

Bemærk desuden, at Vesterbro Ny Skole ikke ønsker at udvide med MIII-klasser, idet antallet af normalklasser i udskolingen er for få til at kunne indgå i arbejdet med klassepraktikker.

Få nyt om høringer

Abonnér