Modtagelse af nyankomne børn i dagtilbud og skole

Denne høring vedrører alene den fremtidige placering af modtagehold på kommunens skoler, som skal justeres som konsekvens af den nye model.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

23. oktober 2017 til 20. november 2017

Sagsnummer

2017-0355208

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. november 2017

Høring ikke åben

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 15. marts 2017 godkendt en ny model for, hvordan København modtager og integrerer børn, der kommer til landet.

Denne høring vedrører alene den fremtidige placering af modtagehold på kommunens skoler, som skal justeres som konsekvens af den nye model. Godkendelsen af modellen betyder, at det fremadrettet tilstræbes, at elever i indskolingen og mellemtrinet tilbydes en plads i det område eleven er bosat. Derudover er det målsætningen, at 20 % af de afdækkede elever fremadrettet bliver direkte integreret i en almen klasse og at eleverne bliver udsluset fra modtageklasse til en almen klasse 20 % hurtigere end det er tilfældet i dag. Dette betyder, at der er behov for færre modtagerklasser og at antallet reduceres fra 37 til 34 med virkning fra skoleåret 2018/19.

Den nye struktur betyder ikke, at der er behov for færre lærere og pædagoger med kompetencer til at modtage nyankomne elever, men det kan være nødvendigt at flytte lærere eller pædagoger til andre skoler, eller at nogle af dem skal varetage andre opgaver, fx med sprogstøtte til direkte integrerede og når elever udsluses. Dette skyldes, at nogle skoler skal undervise en anden aldersgruppe end de underviser i dag og der er skoler som mister/tildeles modtagerklasser.

Forvaltningen vil understøtte den enkelte skole i at finde den bedst mulige løsning, der hvor dette er relevant. Det vil enten ske via konkrete aftaler eller i forbindelse med den årlige lærerforflyttelsesrunde i januar.

Den nye struktur har følgende betydning for skolerne:

  • 9 skoler beholder modtagerklasser og skal undervise samme aldersgruppe
  • 6 skoler beholder modtagerklasser og skal undervise elever i en anden aldersgruppe
  • 1 skole har ikke modtagerklasser i øjeblikket men får det i 2018/19
  • 3 skoler har i øjeblikket modtagerklasser men skal ikke have det i 2018/19

Den nye struktur skal i høring med høringsfrist den 20. november 2017. Det tilstræbes at sagen behandles i Børne- og Ungdomsudvalget den 6. december og efterfølgende i Borgerrepræsentationen.

Kontakt