Oprettet: 17. november 2017
Svarnummer:
11

Indsendt af

Søren Friis

Virksomhed / organisation

Lykkebo Skole

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

HØRING – Modtagerholds fremtidige placering

Skolebestyrelsen bemærker ændringen for skolens hold fra M-klasser dækkende fra M0, M1 og M2 til 2 stk. Indskolingshold og 1 Mellemtrinshold.

Vi kan ikke se baggrunden for, at skolen ikke skal kunne tilbyde M-pladser i hele skoleforløbet.

Vi kan have en bekymring for at familier derfor bliver skilt på flere skoler, for at skoletilbuddet passer.
Ved at familier kan have tilknytning til to skoler i et M-hold forløb, er der også to skoler som familierne kan pege på ved udslusning. Dermed skal de(t) barn der ikke har haft M-forløb på samme skole, igen skifte. Det bekymrer os, da vi oplever at skift medfører, at der igen skal anvendes tid og kræfter på at skabe faglige og sociale relationer, samt tid på at falde ind i en ny skoles kultur.
Vi savner en tydeliggørelse af dette i materialet.

På vegne af skolebestyrelsen ved Lykkebo Skole

Søren Friis

Materiale:

Få nyt om høringer

Abonnér