Oprettet: 17. november 2017
Svarnummer:
15

Indsendt af

Skoleleder Ulla Jensen

Virksomhed / organisation

Utterslev Skole

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Høringssvar fra Utterslev Skoles skolebestyrelse til høring om modtageholds fremtidige placering

BUF har 23. oktober sendt den fremtidige placering af M-klasser i høring. Heraf fremgår, at der lægges op til, at Utterslev Skole fra næste sommer ikke længere skal have M-klasser.

Bestyrelsen på Utterslev Skole bakker op bag de nye principper for modtagelse af nyankomne børn i skoler og dagtilbud, og vi vil fra skolens side gøre vores yderste for at tage godt imod de børn, der vil starte direkte i skolen. Vi ser det som helt afgørende, at distriktseleverne i M-klasserne får mulighed for at gå på deres lokale folkeskole.

På Utterslev Skole har vi et særdeles velfungerende fagligt og socialt miljø i vore to modtageklasser. Vores dygtige medarbejdere skaber gode sociale miljøer for børnene, med sammenhæng og sammenhold i.f.t. eleverne i skolens øvrige klasser. Dermed giver vi de nyankomne børn et solidt dansk hverdagssprog, så de kan tilegne sig kundskaber og færdigheder i skolens fag. Vi har på skolen gennem årene opbygget en stærk tværprofessionel teamkultur med et godt samarbejde blandt medarbejderne. Det bidrager til, at nytilkomne elever kommer godt fra start.

Det tætte samspil med modtageklasserne har vi også stor glæde af i resten af skolen. Modtageklassernes kompetente lærere og børnehaveklasseleder bidrager med viden om sproglig udvikling, forældresamarbejde med etniske minoritetsforældre og integration. Særligt i det sidste år har vi fået etableret et større samarbejde mellem m-klasserne og almenklasserne, der løfter de elever, vi får gennem "Ny i København".

Vi håber fra bestyrelsens side, at dette vil indgå med vægt i den videre behandling af placering af modtageklasserne.

På skolebestyrelsens vegne
Sekretær Ulla Jensen, skoleleder

Få nyt om høringer

Abonnér