Oprettet: 9. november 2017
Svarnummer:
1

Indsendt af

Skolebestyrelsen på Langelinieskolen v/ Kristian Borg

Virksomhed / organisation

Langelinieskolen

Postnr.

2100

By

Kbh. Ø.

Høringssvar

Svar på høring om ’Placering af modtagerhold’
Høringssvar fra skolebestyrelsen på Langelinieskolen – Område Indre By/Østerbro.
Indsendt d. 9. november 2017.
_____________________________________________________________________________________
Skolebestyrelsen på Langelinieskolen støtter op om de politiske beslutninger om:
at det tilstræbes at elever tilbydes en plads i en modtagerklasse i det byområde, hvor eleven er bosat
at der arbejdes med direkte integration – hvor der er muligt, samt
at eleverne udsluses hurtigere end man gør i dag

I forhold til forslaget om at Langelinieskolen på sigt ikke skal have modtagerklasser stiller skolebestyrelsen sig undrende.
Gennem de seneste år har vi arbejdet målrettet for at opbygge kompetencerne til at kunne tilbyde et sprogbasseret og helhedsorienteret undervisningstilbud, der gør modtageeleverne til aktive sprogbrugere fra start og giver eleverne de nødvendige forudsætninger for at kunne klare sig i almenundervisningen. Denne kompetence er nu fuldt udviklet, og bl.a. derfor ser vi Langelinieskolen som et oplagt sted for at arbejde med modtagerklasseeleverne.
Vi ser det som noget positivt for Langelinieskolens elever og ansatte, at vi som rettighedsskole, er med til at modtage og integrere børn fra andre steder i verden – og vi ser Langelinieskolen som et sted, hvor der er et godt overskud til, og en stor interesse for, denne opgave.
Derudover er Langelinieskolens geografiske placering, centralt i ’Område Indre By/Østerbro’, et oplagt sted, hvor familierne kan lade deres børn blive gående – efter et endt forløb i modtagerklassen, da skolevejen til en central placeret skole ikke bliver for lang. Den tidlige udslusning og hurtige tilknytning til almenundervisningen giver mest mening, hvis modtagelsesklasseeleven efterfølgende skal fortsætte på skolen, hvilket i de fleste tilfælde vil være geografisk bestemt.
I forhold til forvaltningens indstilling er skolebestyrelsen særlig undrende overfor, at forvaltningen tilsyneladende ikke har inddraget en kvalitativ evaluering af modtagerklassernes praksis, elevtilfredshed, forældretilfredshed – og aldrig har besøgt vores modtagerklasse.
Derfor savner vi i skolebestyrelsen en begrundelse for, hvorfor netop Langelinieskolen i forlængelse af en ny struktur skal afgive sin modtagerklasse.
Med afsæt i ovenstående ønsker skolebestyrelsen at forvaltningens forslag tilrettes, således at Langelinieskolen også efter 2018 har modtagerklasser på skolen.
På vegne af skolebestyrelsen på Langelinieskolen
Cecilie Bogh – skolebestyrelsesformand
Andreas R. Nielsen – næstformand i skolebestyrelsen
Kristian Borg - skoleleder

Få nyt om høringer

Abonnér