Oprettet: 17. november 2017
Svarnummer:
16

Indsendt af

Noah Torp-Smith

Virksomhed / organisation

Skole og Forældre København

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

I Skole og Forældre København er vi enige i målsætningen om at tosprogede elever integreres i den almene folkeskoles klasser så hurtigt det er hensigtsmæssigt muligt.

Vi har dog nogle bekymringer vedrørende teksten der er sendt i høring, som vi gør opmærksom på i det følgende.

Vi mener ikke at en målsætning på en bestemt procentsats for afdækkede elever der integreres i almene klasser, er befordrende. Vi mener at den enkelte elevs integration skal bero på en faglig og social vurdering og ikke skal bestemmes af en målsætning der er sat op af overvejende økomoniske årsager.

Vi mener at det er en god tanke at det enkelte barn får en tilknytning til lokalsamfundet på lige fod med folkeskolens øvrige børn, så det er godt, at man påtænker at afskaffe "taxabørn", der transporteres rundt i byen og dermed ikke får en tilknytning til det lokale miljø. Man skal på den anden side påtænke at modtagerhold skal have en størrelse der gør det muligt for de enkelte skoler at planlægge gode og dynamiske undervisningsforløb og som sikrer et bæredygtigt økonomisk grundlag. Hvis der er for få modtagerbørn på en skole, er det svært for skolen at få det til at være økonomisk bæredygtigt.

Endelig vil vi påpege at der ud over midler til direkte sprogstøtte også skal være resurser til arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel (AKT) med eleven og til det ekstra arbejde med klassen i almindelighed der vil opstå som følge af den påtænkte integration.

Få nyt om høringer

Abonnér