Oprettet: 16. november 2017
Svarnummer:
10

Indsendt af

Line Michan

Virksomhed / organisation

Husum Skole

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Husum Skoles bestyrelse støtter op om, at nyankomne udenlandske elever integreres i den almene skole, så snart det er muligt og hensigtsmæssigt.

Husum Skole har allerede de første erfaringer med direkte udslusning af elever i klasserne, og ud fra disse erfaringer vil vi henlede opmærksomheden på, at det er afgørende at der følger de nødvendige ressourcer med eleven for at sikre en god integration og start på den nye skolegang.

Ud over ressourcer til direkte sprogstøtte kan der være behov for betragtelige ressourcer til AKT arbejdet med eleven, og arbejde med klassen som helhed. Som almenskole er det en ny opgave, vi skal til at løfte og en opgave, som vi ikke kender omfanget af fra år til år, så det kan blive en udfordring at have medarbejdere med de rigtige kompetencer til rådighed.

Vi henstiller derfor til, at der indregnes tilstrækkelige ressourcer til at følge opgaven for den enkelte skole i budgetmodellen for området.

Få nyt om høringer

Abonnér