Oprettet: 16. november 2017
Svarnummer:
8

Indsendt af

Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Virksomhed / organisation

Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Høringssvar vedrørende fremtidige placering af modtagehold på kommunens skoler

Angående en fordobling af modtageelever i udskolingen på Bavnehøj Skole.

Forældreforeningen Brug Folkeskolen bekymrer sig om sammensætningen af elever i udskolingen på Bavnehøj Skole. Det går godt med rekruttering af nye elever til skolen, men der er fortsat et problem med at fastholde børn fra resursestærke familier og etnisk danske familier i udskolingen.

Med en fordobling af modtageklasser fra to til fire i udskolingen, vil gruppen udgøre en meget stor del af udskolingseleverne - mere end hver tredje elev!

Vi er ikke i tvivl om, at lærerne er dygtige og kan gøre M3-eleverne så dygtige, som de kan blive. Men hvis det viser sig, at M3-eleverne er særligt udfordrede fagligt og socialt, er vi i tvivl om, hvorvidt de er bedst placeret på bavnehøj skole, som i forvejen er udfordret på flere parametre i udskolingen.

Vi gør opmærksom på, at Bavnehøj Skole ligger i et udsat byområde og foreslår, at man i stedet placerer modtageklasserne på en skole et andet sted i byen, da vi mener, at integrationsopgaven er en opgave for alle skoler i København at bidrage til at løse.

Få nyt om høringer

Abonnér