Oprettet: 16. november 2017
Svarnummer:
9

Indsendt af

Else Marie Nygaard

Virksomhed / organisation

Damhusengens Skoles bestyrelse

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Høringssvar fra Damhusengens Skole vedr. den fremtidige placering af modtagehold på kommunens skoler
Ud fra tankerne om det gode børneliv er det ideelt at tilstræbe en nærhed mellem skole og hjem, hvilket også er intentionen i den model for fremtidig placering af modtagehold som forslaget vedrører.
Spørgsmålet er dog om det princip vil føre til en vellykket integration. I området Brønshøj/Vanløse er der i dag en skæv fordeling af antallet af to-sprogede elever på områdets. Der er flere skoler med mindre end 20 procent to-sprogede og en enkelt skole med over 90 procent to-sprogede elever. Samtidig er der en god infrastruktur, som vil gør det logistisk muligt for elever at nå frem til en skole, som ligger lidt længere væk fra deres bopæl og på sigt blive en del af skolelivet her.
Fra Damhusengens Skoles bestyrelses side vil vi udtrykke en bekymring for, at man vil oprette modtageklasser på Tingbjerg og Korsager Skole med henholdsvis 94 og 45 procent tosprogede elever. Vi ser gerne, at man overvejer muligheden for at benytte en skole som vores – eller andre med lave andele af tosprogede elever – som hjemsted for modtageklasser. Vi tror det vil kunne bidrage til en mere vellykket integration mod tildeling af de fornødne ressourcer til opgaven.
Damhusengens Skoles bestyrelse nov. 2017

Set fra området Brønshøj/ Vanløse
Denne høring vedrører alene den fremtidige placering af modtagehold på kommunens skoler, som skal justeres som konsekvens af den nye model. Godkendelsen af modellen betyder, at det fremadrettet tilstræbes, at elever i indskolingen og mellemtrinet tilbydes en plads i det område eleven er bosat.

Få nyt om høringer

Abonnér