Oprettet: 14. november 2017
Svarnummer:
2

Indsendt af

Dorte Pedersen

Virksomhed / organisation

Grøndalsvængets Skole

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Høringssvar
Modtagelse af nyankomne børn i dagtilbud og skole

Visitation
Vi ser det som positivt at der er udviklet en mere fagligt kvalificeret visitation af eleverne.
Vi er dog bekymrede for om det praktisk taget er muligt for visitationen at følge med i tider hvor der ankommer mange børn.

Vi henleder ligeledes opmærksomheden på at elever der visiteres til direkte til almenklasser kan komme i klasser hvor der i forvejen er mange sprogudfordrede elever.

Hurtigere udslusning
Det er vigtigt at børn som er parate til at bliver udsluset også bliver det. Vi er dog bekymret for om modtagerskolen er klar over opgavens omfang og har relevant kompetence til stede til den konkrete elev.
Det er nødvendigt med en tydelig beskrivelse af hvornår en elev er parat til udslusning.
Man må anerkende at lærerne omkring M-holdene fremover skal til at udsluse elever tidligere end de fagligt oplever er korrekt.
Man må samtidig anerkende at modtagerskolerne fremover vil modtage elever som ikke nødvendigvis har det sproglige og faglige niveau som modtagerskolerne har forventninger til.

Det er vigtigt at der kommer en klar og tydelig udmelding om hvornår en elev er målbart er parat til udslusning. En udmelding om hvilke parametre der vægtes.

Ved udslusning bør man være opmærksom på at børn M-elever vil blive udsluset til klasser hvor der i forvejen kan være en relativ stor gruppe af elever som også har sproglige udfordringer.

Placering af M-hold
Grøndalsvængets skole skal fremover have M-indskoling og M-mellemtrin. Dette øger sandsynligheden for at søskende kan starte på samme skole.
Skolen skal dog fremover have et hold mindre. Dette er vi ærgerlige over. Vi har både plads samt kompetencer til stede.

M-alfa
Vi vil godt gøre opmærksom på, at man med forslaget til ny modtagelsesmodel tilsyneladende vælger at nedlægge byens eneste M-alfa-klasse. Dermed anerkender man ikke længere, at det kræver ekstra ressourcer, og tager længere tid for disse børn, at blive klar til udslusning. Samtidig vil vigtig viden omkring undervisning af analfabeter måske dermed gå tabt!

Forflyttelse
Vi vil gerne opfordre til at personalet for flyttede M-hold får tilbudt at flytte med.
Ligeledes vil vi henlede opmærksomheden på, at der også er personale med pædagogisk baggrund som kan komme i klemme. Skal der fremover være pædagoger tilknyttet M-indskoling?

Få nyt om høringer

Abonnér