Oprettet: 17. november 2017
Svarnummer:
12

Indsendt af

Anne Marker

Virksomhed / organisation

Kildevældsskolen

Postnr.

2100

By

København

Høringssvar

Høringssvar vedr. Modtageklasser.
Skolebestyrelsen på Kildevældsskolen.

Vi ønsker fortsat at have M-klasser på Kildevældsskolen.

Kildevældsskolen har igennem mange år opbygget kompetencer omkring modtagelse af tosprogede elever og har velfungerende M-klasser med kvalificerede personale. Lærerne der er tilknyttet klassen har mange års erfaring med undervisning af tosprogede elever og har den store efteruddannelse, som Københavns kommune udbød, i Dansk som andetsprog.

Hvis kommunens begrundelsen for at pege på Kildevældsskolen handler om fordeling af tosprogede elever, vil vi gøre opmærksom på, at Kildevældsskolens tosprogsprocent er faldende.
Dertil har elevklientellet i M-klasserne gennem årene ændret sig fra at være flygtningebørn fra ressourcesvage hjem i forhold til børnenes skolegang til børn fra familier med stærk skoletradition og opbakning til skolen.

Stort set alle m-elever er tilknyttet skolens fritidshjem eller klub. Samarbejdet mellem lærere pædagoger fungerer rigtigt godt og sikrer eleverne en god start i Danmark.

Skolens beliggenhed gør, at der er rigtig gode transportmuligheder til og fra Kildevældsskolen.

Kildevældsskolen er kendetegnet ved at være en multikulturel skole, det er vi stolte af. Modtagelsesklassen er et rigtig godt vidnesbyrd herom. Tosprogede elever har også brug for at kunne spejle sig i andre tosprogede elever i almenklasserne.

Ifølge den nye lovgivning vedr. nytilkomne elever skal der ændres i antallet af modtageklasser. Vi foreslår derfor at Kildevældsskolen fremover får en modtageklasse.

Venlig hilsen
Skolebestyrelsen

Få nyt om høringer

Abonnér