Oprettet: 3. juni 2018
Svarnummer:
21

Indsendt af

Dorte Kampp og Jens Kruuse

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Vi har boet på Dortheavej i ca 20 år og er meget glade for den udvikling området har gennemgået de seneste år, med byrumsliv og restauranter.
Dog er vi imod planforslaget.
Hvis der skal drives erhverv fra ejendommene på Rentemestervej, Smedetoften og Sokkelundvej, må det være en forudsætning at enhver udvidelse og drift af virksomheden foregår fra den pågældende bygning og ud mod de respektive veje. Det er ikke ønskeligt at erhverv udbygges ind mod ejendommenes skel mod Dortheavej.
Vi har en fredelig oase som vi og vore naboer ønsker at værne om og det er ikke foreneligt med f. eks udeservering i haver og gårde op mod de givne nabogrunde.
Med den varme sommer vi har i øjeblikket kan vi konstatere at støjniveauet fra BEHOV stiger markant, da dørene til restauranten står åbne.
Det understreger netop at det ikke vil være en god ide at give mulighed for at drive udeservering i baggården op til de øvrige ejendommes haver.

Samtidig må vi bakke vores naboers op med hensyn til det vilkår at en ændret lokalplan giver mulighed for at øge grundskylden og dermed give højere boligudgifter.

Vi bakker gerne op om en dispensation i den nuværende lokalplan så BEHOV kan få godkendt deres lokaler, men kan ikke bakke op om en yderligere udvidelse.

Få nyt om høringer

Abonnér