Oprettet: 9. oktober 2017
Svarnummer:
4

Indsendt af

Sophie Korsgaard-Andersen (på vegne af Radius Elnet A/S)

Virksomhed / organisation

Radius Elnet A/S

Postnr.

7000

By

Fredericia

Høringssvar

Undertegnede fremsender hermed på vegne af Radius Elnet A/S nærværende høringssvar vedr. Lokalplanen Urbanplanen Syd, idet nævnte lokalplan har givet anledning til følgende bemærkninger:

Radius Elnet A/S ønsker således at gøre opmærksom på, at Radius Elnet A/S ejer en transformerstation, der står placeret på adressen Røde Mellemvej 80, 2300 Kbh. S (matr. 897, Sundby Overdrev, København).
Dermed er transformerstationen placeret i umiddelbar nærhed til det område, som lokalplanen vedrører.
Eftersom hensigten med lokalplanen er opførelse af boligbebyggelse ønsker Radius Elnet A/S at gøre Københavns Kommune opmærksom på, at der kan forekomme støj fra Radius Elnet A/S' transformerstation, hvilket givetvis kan udgøre en hindring for ønsket om opførelse af boliger.
Såfremt Københavns Kommune ønsker at lade foretage en støjmåling, kan haheh@radiuselnet.dk fra Radius Elnet A/S kontaktes.

Øvrige spørgsmål eller bemærkninger relateret til nærværende høringssvar kan rettes til undertegnde.
Mail: sokan@radiuselnet.dk
Tlf.: 99552186

Med venlig hilsen,
Sophie Korsgaard-Andersen på vegne af Radius Elnet A/S

Få nyt om høringer

Abonnér