Høringssvar vedrørende Store Torv - lokalplan nr. 570

Oprettet: 7. februar 2018
Svarnummer:
16

Indsendt af

Maybritt Viberg

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Høringssvar til Store Torv

Jeg er ikke tilfreds med de planlagte byggeplaner ved Ruten og Midtfløjene i Tingbjerg.

Ruten
Jeg mener ikke vi får mere liv i gadebilledet af at bygge plejecenter og børnehaver på Ruten. At fremrykke butikkerne vil forhindre en letbane eller flere busser (større stoppesteder), videre vil en fremrykning af husene gøre området mere kompakt, og fremstå som mørkere.

Veje
En større byggemasse vil kræve bedre veje til og fra Tingbjerg, at der åbnes op mod Søborg og Gladsaxe, inden planlægning af flere huse i Tingbjerg.

Midtfløjene
Jeg som bor i den midterste gård i Midtfløjene får enligt de nye planer huse på gårdsiden og på gadesiden, det vil forringe lyset i stuelejlighederne kraftigt, vi har allerede i dag dårlige lysforhold. Videre vil det ikke være et grønt område at se ud til det bliver en lejlighed mod gaden.Og det vil blive direkte syn ind til mit soveværelse, og der vil også være fra stue siden, man vil kunne se igennem hele lejligheden fra begge sider.

Klausul
Arkitekt Steen Ejler Rasmussens, lavede en klausul vedrørende Tingbjerg, at der ikke må bygges højere end til 2 sals højde, vi i Tingbjerg vil vide hvordan det kan være at man prøver at undgå denne klausul.

Øvrigt:
Jeg har boet i Tingbjerg i 32 år, hvis nu liggende planer for Midtfløjerne bliver realitet, ser jeg mig nødsaget til at flytte, hvilket jeg ville blive meget ked af.

Få nyt om høringer

Abonnér