Høringssvar vedrørende Store Torv - lokalplan nr. 570

Oprettet: 18. december 2017
Svarnummer:
4

Indsendt af

Kit Arndal

Postnr.

2860

By

Søborg

Høringssvar

Forslag om belysning på stisystemet mellem Gyngemose park og Langhusvej i Tingbjerg.

Jeg er nyligt flyttet til Gyngemose Park i Gladsaxe og kommer jævnligt i Tingbjerg. Det er imidlertid meget mørk, at bevæge sig gennem stisystemet, der forbinder de to bydele om aftenen. Jeg vil derfor foreslå, at der etableres belysning på stisystemet, således at man kan færdes trygt, efter mørkets frembrud.
I afsnittet i Lokalplanen: Infrastruktur og forhold til omgivelserne, vil jeg derfor foreslå at der tilføjes etablering af belysning på omtalte stisystem. Hvis Tingbjerg skal blomstre og gro er det vigtigt, at den har kontakt med dets naboer og det forudsætter en ordentlig belysning på stierne, så naboerne trygt kan komme og gå.

Få nyt om høringer

Abonnér