Oprettet: 1. april 2019
Svarnummer:
27

Indsendt af

Sussi Albeck

Postnr.

1436

By

København K

Høringssvar

Jeg har med stor bekymring læst forslag til tillæg nr. 4 til Lokalplan nr. 331 Holmen II – særligt vedrørende Basecamp. Jeg vil hermed gøre indsigelse både vedr. projektet og processen for denne bygning.
Projektforslaget med 2½ etage bygget oven på Basecamp vil i sig selv fremstå som et uindtageligt fort og et arkitektonisk misfoster, og det er slet ikke tænkt ind i en arkitektonisk harmonisk sammenhæng med de umiddelbare naboer. Den fortænkte form med 2½ etages rækkehuse bygget oven på en allerede 9 m høj bygning vil rage langt op over alle andre bygninger i området og ligge så tæt på boligforeningen Halvtolv at den både i højde og bredde vil genere en lang række beboere både med dens nærhed og store skyggevirkninger til følge. Når bygningen er kendt bevaringsværdig, forekommer det i øvrigt underligt at dens fremtoning må ændres i en grad så den oprindelige arkitektur ikke længere er synlig.
Vedrørende processen for det fremsatte forslag er det helt uforståeligt at det er det selvsamme forslag som det der blev fremsat første gang for et år siden, men som på baggrund af en lang række indsigelser dengang blev sendt tilbage til Forvaltningen til revision for at reducere højden oven på Basecamp. Som følge heraf har bygherren udarbejdet yderligere tre forslag til at nedsætte bygningshøjden på Basecamp (Bilag 6, Mogens de Lindes Udtalelse om scenarier for tilretning af bebyggelse på Basecamp, af 20. april 2018). I disse forslag indgår både en mulighed for at forskyde højden 10 meter væk fra Halvtolv eller at nedsætte højden til 1½ etage, hvor der altså er taget hensyn til de indsigelser der var ved første fremsættelse af forslag til lokalplan. Bygherren er desuden under det videre arbejde med Basecamp-byggeriet kommet frem til at det af bygningstekniske årsager ikke er økonomisk hensigtsmæssigt at bygge 2½ etage oven på Basecamp. Konklusionen i udtalelsen fra bygherren selv er at de finder at ’en ét-etages erhvervspåbygning bedst imødekommer såvel de økonomiske og lejermæssige mv. hensyn, samt ønsket om lavere bygningshøjde mod ”Halvtolv”.’ Altså har bygherren nu selv frafaldet deres oprindelige ønske om at bygge 2½ etage oven på Basecamp. Så selvom Forvaltningen selv har bedt bygherren om at udarbejde flere forslag til at nedsætte højden på Basecamp-byggeriet, har de imidlertid valgt at afvise disse forslag samt bygherrens eget ønske om et lavere byggeri fuldstændig, men genfremsætter i stedet det tidligere afviste forslag, hvor bygherren så alligevel skal bygge 2½ etage. Det er da fuldstændig uforståeligt.

Få nyt om høringer

Abonnér