Oprettet: 5. april 2019
Svarnummer:
49

Indsendt af

Jørgen Hilm

Postnr.

1436

By

København

Høringssvar

Vedrørende :
Holmen ll
Forslag til tillæg nr.4 til lokalplan nr.331 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

Ovennævnte forslag inklusive skitser, billeder, tegninger fremstår manipulerende, og er holdt i et svulstigt ejendomsmæglersprog.
Man burde som borger eller beslutningstager kunne forvente/forlange at Kommunen forholdt sig i et neutralt sprog i sine forslag/publikationer til
borgerne og beslutningstagerne (borgerrepræsentationen).
Københavns borgere, har krav på at information, beslutningsgrundlag konciperet af Københavns Kommune er objektivt!
Eksempelvis fremgår det rimeligt tydeligt af side 4,5,6,7, at et aktuelt foto af den bevaringsværdige bygning 25 (tidligere F.K.) mangler, man fanatiserer virkeligheden, ved at udelukke den!
På side 10, forsøger man at nedtone den mastodontiske øjebæ, som en række sammenbyggede “skure” !
Et byggeri der i særklasse smadrer sammenhængen i det arkitektoniske landskab på Holmen!
På side 11, kan man se hvordan den påtænkte hotelkolos maser sig ind i det før nænsomst anpassede arkitektoniske frirum.
På samme side kan man se manipulationen af den anmasende ombygning af bygning 25. ( Manipulationen er fuldbyrdet ved at udelukke fotodokumentation
af hvordan den bevaringsværdige bygning fremstår idag !).
På side 11, kan man se den fuldbyrdede hån af Holmens øvrige arkitektoniske udtryk, (foreslået ny tagetage CF. Møller), en øjebæ i særklasse når
man kører eller spadserer ind på Arsenaløen via Værftsbroen og de gamle vagthuse !
På side 13 nederst ses en billedmanipulation med et “Fake billede” fra en lejlighed på Halvtolv!
På side 16, er der en (hvorfor mikroskopisk?) ulæselig skitse af fredet og bevaringsværdig bebyggelse !
Hvorfor mon dog, i så lille og ulæselig skala? Er der en djævel gemt i detaljen?!
På side 17 er der nogle “skyggediagrammer” fra Basecamp, der kræver en seriøs tilgang til solens gang på beliggenhedens koordinater, herunder
beregninger for vinterhalvåret!
Ovenstående eksempler på hvor ringe, og fejlbehæftet et beslutningsgrundlag der her er fremlagt, bør afstedkomme at:

Holmen ll
Forslag til tillæg nr.4 til lokalplan nr.331 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, skrottes og en ny plan og tillæg udarbejdes,
en plan der tager hensyn til Holmens specielle bevaringsværdige arkitektoniske og kulturelle værdier.
Jeg tilslutter mig de øvrige indsigelser og høringssvar imod,
Holmén ll Forslag til tillæg nr.4 til lokalplan nr.331 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.
Jørgen Hilm

Få nyt om høringer

Abonnér