Oprettet: 3. april 2019
Svarnummer:
36

Indsendt af

Jesper Ravn Hansen og Anne Graumann

Postnr.

1436

By

København K

Høringssvar

Lokalplanforslaget indeholder positive elementer, blandt andet at der gives mulighed for at bygge ungdomsboliger herunder boliger til unge med autisme, og at Kuglegårdens smukke gård gøres offentlig tilgængelig.
Men der er en række punkter som giver anledning til bekymring:
• Hotellet ved Proviantmagasingraven synes meget voldsomt og områdets smukke arkitektur bliver tromlet af de nye bygninger og tilbygninger.
• At vælge løsningen med boliger i 2½ etager oven på Basecamp-bygningen for at skabe et udeareal alene til glæde for de relativt få beboere strider imod kommunens politik om, at projektet skal give noget tilbage til området. Antallet af boliger opvejer ikke de gener det giver for områdets nuværende beboere. Basecamp-bygningen bør bevares uændret, alternativt bør forslaget om at bygge kun en etage ovenpå vælges. Vi undrer os i øvrigt over at forvaltningen har modsat sig dette forslag fra bygherre.
• Der skal sættes midler af til trafiksikring af Daneskjold-Samsøes Allé, blandt andet bør der etableres cykelstier i eget tracé, og at der fastsættes hastighedsbegrænsning og kontrol hermed.
• Stensætningen på skrænten ned til Trangraven bør bevares til fordel for dyrelivet i området.
• Det skal sikres at det nye byrum ved Trangraven ikke udvikles til endnu et område hvor der spilles høj musik til langt ud på aftenen til gene for områdets beboere. Området er i forvejen voldsomt belastet af støjende udendørsarrangementer blandt andet fra søndags-koncerter på Christiania, fødevaremarkedet ved Inderhavnsbroen og torsdag-koncerter uden for Hal C.
• Vi er imod at udvide bebyggelsesprocenten i lokalplanen med 10 procentpoint.

Få nyt om høringer

Abonnér