Høringssvar vedrørende Nuuks Plads II - lokalplanforslag

Oprettet: 9. maj 2018
Svarnummer:
441

Indsendt af

Sandra

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Når jeg læser de forskellige høringssvar igennem er argumenterne imod det nye foreslåede byggeri talrige og fyldestgørende. Som beboer i området opsummerer jeg her nogle af de punkter, der betyder mest for mig. - Malplacering af højhus på det område - Arkitektonisk er det i stærk kambulage med omgivelserne - Vil skabe gener for områdets beboere eksempelvis i form af markant øgning af skygge, vind, trafik, støj - I forvejen er det et befolkningstæt område, som nu vil blive presset yderligere Det må kunne lade sig gøre at finde et bedre alternativ som i langt højere grad respekterer lokalbefolkningens ønsker, behov og livskvalitet.