Høringssvar vedrørende Nuuks Plads II - lokalplanforslag

Oprettet: 9. maj 2018
Svarnummer:
455

Indsendt af

Mads Heje Fuglsang

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Indsigelse mod højhusbyggeri på Nuuks Plads. Det virker ikke som om, Borgerrepræsentationen på nogen måde har fornemmelse for området og herboende beboeres ønsker for dets udvikling. Nørrebro er Københavns tættest befolkede område. Samtidigt er det det område med færrest grønne kvadratmeter per indbygger. At mase et 75 (plus tagterasse) meter højhus ned midt på Indre Nørrebro vil efter min bedste overbevisning være en eklatant brøler, som vil skæmme området væsentligt i generationer fremover. Et sådan byggeri vil på en lang række punkter forringe det omkringliggende miljø snarere end forskønne det. Det vil kaste lange og tunge skygger året rundt og derved frarøve nærmiljøet tiltrængt lys og luft, skabe vindturbulens, øge presset med hensyn til parkeringspladser etc. Det vil desuden, uden tvivl, forringe værdien af de omkringliggende boliger med dertilhørende økonomiske konsekvenser for de berørte beboere. Jeg er klar over, at København står overfor udfordringer med hensyn til mangel på boliger, men projekter af denne karakter bør indgå i en samlet byplanlægningsmæssig sammenhæng og bør derfor henlægges til områder, hvor der er mulighed for at tænke i større helheder, så der bidrages positivt til områdets udvikling snarere end negativt. Den fremførte præmis om, at højhusbyggeriet sikrer bevarelse af Nyrops arkivbygning køber jeg ikke. Landsarkivbygningen har en høj bevaringsværdi og bør kunne bevares uanset. Byg i stedet med respekt for, og i samme højde som, de omkringliggende boliger. Desuden kan der spekuleres i, at det kun er et spørgsmål om tid førend Koppelparrets bygningsværker vil blive betragtet som bevaringsværdige, hvorfor det kan vise sig at være en stor fejl med planen om at rive Koppels arkivbygning ned. Der bliver et stort NEJ TAK herfra. Med venlig hilsen Mads Heje Fuglsang