Høringssvar vedrørende Nuuks Plads II - lokalplanforslag

Oprettet: 9. maj 2018
Svarnummer:
467

Indsendt af

Jørn N. Jensen

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Til Københavns Kommune, Nej tak til højhuset på Nuuks Plads. Nørrebro er Danmarks tættest befolkede område i forvejen. Der bliver færre og færre m2 pr. indbygger at færdes på. Det er helt forkert at bygge så stort på så lille en plads. Når man kan tage hensyn til en forkølet frø på Amager Fælled, så skal man også tage hensyn til levende mennesker på Nørrebro. Der er masser af plads i omegnens kommuner, hvor der kan bygges boliger. Københavns Kommune skal samarbejde med dem, for at klare den forventede befolkningstilvækst. Der bygges masser af boliger i Nordhavnen og Sydhavnen , hvor der er plads til dem- og det er ok, men det er ikke ok at ødelægge et 100 år gammelt bykvarter ved at bygge Det Tårnhøje Helvede på Nuuks Plads - som slet ikke passer ind i den eksisterende bebyggelse. Det vil også give mange - alt for mange gener, for alle de omkringboende på grund af den meget korte afstand til den nuværende bebyggelse. Højhuset med tilhørende lavhus, vil medføre et trafikalt kaos i lokalgaderne. Det påstås, at der skaffes plads til de nye beboeres biler i en p-kælder under de nye bygninger. Ca 65 p-pladser. Her glemmer man elegant at indregne de mere en 20 p-pladser, der nedlægges i Florsgade. Når man ikke må bygge så højt i Middelalderdbyen, så må det samme også gøre sig gældende for brokvarteret Nørrebro. I gamle dage i 50-erne og 60-erne nedlagde man de mange baggårde, 2. og 3. baggårde. Ny bygger man dem igen i form af højhuse, hvor man stabler folk oven på hinanden, men hvor der ikke bliver mere plads på jorden. Vær så venlig at skrotte projektet og prøv at finde på noget bedre. Hver gang der har været møde om projektet, har der været modstand mod det. Lokalrådet er imod, befolkningen er imod. Hvorfor handler kommunen hen over hovedet på dem, der skal leve med konsekvenserne.