Høringssvar vedrørende Nuuks Plads II - lokalplanforslag

Oprettet: 9. maj 2018
Svarnummer:
443

Indsendt af

Christian Haargaard Olsen

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Kære Center for Byplanlægning Jeg skriver for at udtrykke min utilfredshed med med den fremlagte lokalplansforslag: "Nuuks Plads II". Rod i kvarterets karakter. Under udvidelsen af metroringen har der stået høje kraner overalt hvor de nye stationer skal bygges. De rager højt i vejret i de gamle kvarterer på Vesterbro, Østerbro og Nørrebro fra først i 1900-tallet, hvor 5-etagers ejendomme i røde mursten ellers giver et indtryk af en by og kvarterer med historie. Jeg tror ikke jeg tager munden for fuld hvis jeg siger at det hovedsageligt er vuggestue- og børnehave-børn, der ikke har glædet sig til dagen hvor disse høje skikkelser skulle pakkes sammen igen. Heldigvis er den tid nu kommet, og brokvartererne kan finde tilbage til deres sædvanlig udseende og personlighed. Midt i glæden over at byen kan returnere til at være sig selv, er vi så blevet præsenteret for et forslag om at bygge et hus på Nuuks plads der er mere end DOBBELT (!) så højt som de kraner vi allesammen har bandet langt væk de sidste 4 år. Jeg forstår at det selvfølgelig handler om penge, men jeg er målløs over at Københavns Kommune vil massakrere vores kvarter på den måde. Inden nogen af jer nu stemmer for at skæmme vores kvarter med sådan et monstrum, synes jeg I skylder at tage forbi en byggekran, stille jer godt til rette og forestille jer hvordan det vil se ud med en klods der er dobbelt så høj og 20m bred, beliggende klods op og omgivet af klassiske bygninger fra starten af sidste århundrede. På Nørrebro bor man dobbelt så tæt. Jeg kan videre forstå at salgsoplægget i har fået stukket i hænderne lægger vægt på at der mangler boliger i København. Det er rigtigt. Boligpriserne er alt for høje, og selv hvis man har penge til at betale er det svært at finde en lejlighed. MEN, det giver bare ingen mening at et højhus på Nuuks plads skal være et af de bedre forslag til at løse den problemstilling. Nørrebro er i forvejen det ABSOLUT tættest-befolkede området i København. Kigger man på "Faktaark fra Velfærdsanalyse" fra Københavns Kommunes hjemmeside (https://www.kk.dk/sites/default/files/2016_befolkningen_efter_bydele_og_areal.pdf) vil man se at Nørrebro huser en små 4.000 beboere mere end Østerbro, men på under den halve plads. Regner man lidt vil man se at Østerbro, som er den næst-tættest-beboede bydel, har en befolkningstæthed på 8.120indb/km2, mens tallet for Nørrebro er 18.063 indb/km2. Tallet for hele Københavns Kommune er 6.010 indb/km2. Der bor altså mere end dobbelt så mange indbyggere per kvadrat-kilometer på Nørrebro som på Østerbro, og tre gange så mange som gennemsnittet i København. Hertil kommer at der er mangel på skoler og dagtilbud, for ikke at nævne fritids-faciliteter gennerelt. (Man kunne jo her overveje om byggegrunden måske kunne være brugt til at løse nogle af disse problemer frem for at gøre dem værre..). Og det er så uden at komme ind på de mere politiske-filosofiske overvejelser omkring fornuften i at sælge ud af vores fælles ejendom (jeg kommer lyn-hurtigt til at tænke på Dong og Statens Serum Institut som vi alle har hørt om de seneste par år). Alt det andet. Endelig er der de stadig (forholdsvis) uafklarede spørgsmål, så som: Hvordan bliver vindforholdene? Kan man stadig regne med at kunne cykle forbi Nuuks plads. Hvordan bliver trafikken? Det bliver spændende når både metroen og det nye skaber ekstra trafik, og den kombinerede effekt af disse nybyggerier ikke er blevet betragtet. Parkeringspladser? Der bliver cirka 50 (65 nye minus de 16-18 der nedlægges) parkeringspladser ekstra til 100 boliger, og her er i forvejen svært at få en parkeringsplads. Hvor meget lys forsvinder der reelt fra de omkringliggende lejligheder. En ting er skyggebilledet, noget andet er at bygningen på alle tider af døgnet vil dække en stor del af himlen. Specielt hvis man i forvejen har lidt begrænset udsigt pga. de bygninger der har stået der i 100 år. Vi skyldes nogle svar. Jeg ved at der er i sidste ende er brug for pengene, og at de fleste af jer nok vil ryste på hovedet og sige at et eller andet sted skal pengene jo komme fra. Og jeg ved godt at det ikke giver ligeså mange penge i kassen at bygge almindelige kedelige ikke-prestige huse med måske det halve antal boliger (5 etager på hele basen vil give 4-5 opgange med cirka 10 boliger i hver). Men jeg synes man skylder at give nogle klare svar på hvorfor nye boliger skal ligge på Nørrebro? Hvorfor man ikke kan klare sig med en bygning der ligner de omkring-liggende? Hvad man gør med alle de udfordinger som blev luftet ved de lokale høringsmøder (og som jeg har listet ovenfor)? Og så synes jeg at man skylder noget ærlighed i forhold til hvad det egentlig er der betyder noget for afgørelsen. Hele processen taget i betragtning så synes jeg, selvom tårnet ikke stikker op lige midt fra basen, at det foreslåede højhus ligner en kæmpe fuck-finger til alle os der bor i området. Mvh Christian