Høringssvar vedrørende Nuuks Plads II - lokalplanforslag

Oprettet: 9. maj 2018
Svarnummer:
464

Indsendt af

Anne Everløff

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Jeg gør indsigelse til forslag til lokalplan Nuuks Plads II. Placering af et 75m højhus på Nuuks Plads vil give mange gener for især os der bor i nærområdet i form af skygge og øget trafik. Området fremtræder i dag arkitektonisk helstøbt med boligkarreer, der omkranser landsarkivet. Det foreslåede højhus vil fremstå malplaceret og tage hovedrollen i et kulturhistorisk miljø og dermed ødelægge Nørrebroarkitekturen. Det er ansvarsløst at tilføre et støj- og trafikbelastet område endnu mere støj og trafik, under dække af at skabe et mangfoldigt liv på Nørrebro. Det er rigtigt fint at inddrage den smukke bygning, landsarkivet, i en løsning til gavn for kvarterets beboere og gæster, men et højhus hører ikke hjemme i en bydel med lav bebyggelse. Københavns politikere bør ændre planen, så bebyggelsen harmonerer med den omkringliggende bebyggelse, med hensyn til højden og udformning. Københavns byplanlægning bør tage hensyn til eksisterende forhold og bevare de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som gør København til en smuk by. Det er godt hvis landsarkivet kan blive til glæde for alle og ikke skæmmes af et tårn, der slet ikke passer ind og kun vil blive til glæde for få, og reducere lys og luft for mange af de mennesker der allerede bor på Nørrebro. Med Venlig Hilsen Anne Everløff