Høringssvar vedrørende Nuuks Plads II - lokalplanforslag

Oprettet: 9. maj 2018
Svarnummer:
465

Indsendt af

Ann Quist

Postnr.

2200

By

Kbn N

Høringssvar

Nej Tak til høj hus Jeg er meget forundret over at I vælger at ville bygge et højhus i bydelen hvor befolkningstætheden er allerhøjst og enda mere end dobbelt så høj som den bydel der er næsthøjeste?? I begrunder bebyggelsen med at der mangler boliger - og så vælger I en model hvor kun de 3 nederste etager skal bruges til kollegiebyggeri mens resten skal være boliger uden bopælspligt. Det passer da ikke sammen med at bygge til boligløse. Som mange af de andre høringssvar ser jeg også Problemer - ikke udfordringer- Med trafik - parkering både cykler og biler , manglende grønne områder . Jeg håber at I besinder jer og vælger at bygge nyt i de bydele med væsentlig mindre befolkningstæthed. Og at I kræver bopælspligt. Venlig hilsen