Høringssvar vedrørende Nuuks Plads II - lokalplanforslag

Oprettet: 9. maj 2018
Svarnummer:
458

Indsendt af

Andreas Wittrup Willadsen

Postnr.

2200

By

København

Høringssvar

Kære rette vedkommende, Jeg er imod lokalplanforslag Nuuks Plads II af flere årsager, hvoraf en del allerede er nævnt i andre høringssvar, hvorfor dette blot bliver en kort opsummering af de væsentligste anker (i vilkårlig rækkefølge): Mangelfuld belysning af de åbenlyse gener højhuset kan medføre samt dem som stadig mangler at blive adresseret til trods for at disse spørgsmål har været rejst på samtlige borgermøder - såsom refleksion af sol, vindpåvirkningen for nærmeste naboer etc. Nedrivning af Koppels tilbygning, som efter min og andres (herunder fagfolks) mening ellers har en høj æstestisk, og arkitetonisk værdi... tilsyneladende også nok til at Metroselskabets vil beklæde væggene på den kommende station for at skabe samspil med Koppelbygningens skifer-facade (http://www.m.dk/#!/stations/byggepladser/nuuks+plads/om+nuuks+plads/stationen+i+2019). Støjgener som projekteringen af en stor åben tagterasse på en bygning med ungdomsboliger unægteligt vil vil medføre for naboerne om aftenen/natten. At man tillader at en byggegrund forbliver byggegrund i flere år til, netop som et langvarigt, omsiggribende og fremforalt meget støjende anlægsprojekt er overstået. At man projekterer noget, som på alle planer stikker så meget ud ift. det omkringliggende område, som ellers endelig er ved at finde sig selv - dels som det mangfoldige kvarter det er, og stadig et område der samtidig også appellerer til ressourcestærke børnefamilier, som sætter stor pris på den trafiksanering og grønne forskønnelse af området der pågår - dels med det nicheprægede, skæve næringslive, som naturligt er opstået gennem en årrække og som ifølge flere af de erhvervsdrivende forretninger i bl.a. Rantzausgade risikerer at miste det særkende området har fået opbygget, hvis Nyrops arkivbygning med et forvandles til et samsurium af stationscaféer og ekstra frekventeringssteder. Hvad der virker som et noget underdimensioneret grundlag for projektet påvirkning af alt fra trafik til manglende insitutionspladser til de ekstra tilflyttere byggeriet vil medføre. Jeg håber inderligt, at I endelig agter at ta' imod mit og de andre høringssvar der kommer, idet processen indtil videre ikke har båret præg af en opdragsgiver der inkluderer og lytter til borgerne, men blot har præsenteret det stort set samme projekt fra start til slut. Med venlig hilsen Andreas Wittrup Willadsen