Høringssvar vedrørende Nuuks Plads II - lokalplanforslag

Oprettet: 9. maj 2018
Svarnummer:
462

Indsendt af

Anders Jensen

Virksomhed / organisation

Miljøpunkt Nørrebro

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Vi ønsker at gøre opmærksom på mulig fejl i miljøvurdering om luftforurening fra kraftværker, som kan gøre de øverste etager ubeboelige.