Oprettet: 4. april 2017
Svarnummer:
27

Indsendt af

Vesterbro Lokaludvalg

Postnr.

1758

By

København V

Høringssvar

København Kommunes forslag (VEL17) om at bruge den sydlige Skt. Jørgens Sø som forsinkelsesbassin, således at regnvand fra et skybrud ikke alene vil blive forsinket, men at søen kan holde på 40.000 m3 regnvand ved at sænke vandstanden og således forhindre at mange kældre på bl.a. Vesterbro bliver oversvømmet – er en alletiders idé. Da den sydlige Skt. Jørgens Sø er den dybeste af de indre søer med en gennemsnitsdybde på 4,2 meter og maksimal dybde på 5,0 meter, burde det være muligt at sænke vandstanden, så søbredderne bliver større og der kan anlægges parker langs søen. Det vil kunne udgøre et rekreativt byrum, som burde kunne tåle oversvømmelser, så vandet kan tilbageholdes og mindske vandets hastighed, som er meget vigtigt, hvis bl.a. Vesterbro skal slippe for oversvømmede kældre. Der er desværre mange faktorer som skal falde i hak, før sådant et projekt kan gennemføres. For det første skal det ske i samarbejde med Frederiksberg Kommune, som kan gøre det besværligt og så har søen faktisk været fredet siden 1966. Der skal tages hensyn til vandkvalitet og vandmiljø. Der lever en del fisk i søen bl.a. aborrer, karper og gedder. Der er også vegetation på søbunden og sigtbarheden (sigtdybden) er blevet bedre bl.a. ved massiv opfiskning, men vil kunne påvirkes ved tilledning af regnvand. Koncentrationen af næringssalte er utrolig vigtig for vandkvaliteten. Ved en fejl blev en masse regnvand ledt til den nordlige Skt. Jørgens Sø i 2002 og det medførte at 40 kg fosfor blev ledt til den nordlige sø og det påvirkede søen ret negativt og det varede en del år før det blev bedre. Dette kunne gentages ved et skybrud, hvorfor det er vigtigt at få dette undersøgt grundigt før iværksættelse af en vandsænkning. Projektet skulle være sat i gang i 2017, men når man ser på BR’s stillingtagen til sky-brudsprojekterne, så ser det ud som om dette projekt ikke vil gå i gang foreløbigt. Derfor synes Lokaludvalget at politikerne i stedet skulle gå i gang med de andre skybrudsprojekter på Vesterbro, som kunne iværksættes med det samme og ikke skal afvente en masse undersøgelser og forhandlinger. Disse andre projekter på Vesterbro har lange udsigter og det er ikke i orden, når det eneste projekt der er sat penge af til (VEL17), som har stor betydning for Vesterbro formentlig ikke kommer i gang foreløbigt. Se billeder af oversvømmelserne i 2011 på Gasværksvej, som er det laveste sted på Vesterbro. Men der er, så vidt lokaludvalget kan se, ikke planer om foreløbigt at afhjælpe en gentagelse. Det er ikke i orden, at det ikke bliver afhjulpet før om mange år. Med venlig hilsen Thomas Warburg Formand for Vesterbro Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér