Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen

Høring om forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

7. april 2017 til 5. maj 2017

Sagsnummer

2017-0063624

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. maj 2017

Høringen er lukket

Københavns Borgerrepræsentationen har den 19. januar 2017 besluttet at offentliggøre forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Forslag til tillæg nr. 6

Tillægget har til formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for anlægsprojekter på spildevandsområdet og at muliggøre ændringer af kloakeringsformen i en række byudviklingsområder, gennemførelse af skybrudsprojekter, samt påbud om afkobling af regnvand til skybrudsløsninger.
I forbindelse med offentliggørelse af afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, er høringsfristen forlænget med yderligere fire uger.
Høringssvar kan sendes frem til 5. maj 2017.

Ansvarlig

Byens Udvikling Center for Bydækkende Strategier Klimatilpasning - Byrum og Bynatur Tlf. 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér