Høringssvar vedrørende Strategi for bynatur i København

Oprettet: 27. august 2015
Svarnummer:
14

Indsendt af

Vesterbro Lokaludvalg

Postnr.

1788

By

København V

Høringssvar

En stigende del af befolkningen søger ind til byerne. I europæisk målestok er det ca. 80 % af menneskene, der bor i byer. Naturen - i sine mange former – har ikke kun en rekreativ værdi for mennesker, men har også betydning for deres psykiske udvikling og balance.
Naturen giver mulighed for erkendelse og refleksion over den omgivende virkelighed og giver en mangfoldighed af oplevelser, viden og indsigt.
Derfor har bynatur en stor betydning og samfundsmæssig værdi for mennesker indenfor byens kunstig skabte rum.

Vi anser det for positivt, at strategien for bynatur inddrager alle byens naturområder.
Det peger i retning af forslag, som Vesterbro lokaludvalg tidligere har fremsat under navnet ”Urbane Nationalparker”, inspireret af internationale landskabsplanlæggere.
Samtidig vil vi gøre opmærksom på, at strategisk udpegning af naturområder også skal tage hensyn til et nærheds-princip, der svarer til planlovens og kommuneplanens bestemmelser om skabelse af nær-rekreative områder. Det har særlig betydning for lokalområderne og især for Vesterbro, der har få kvadratmeter grønt friareal per indbygger.
Vandflader og deres kantområder med overgangen fra vand til land har her også en væsentlig rolle og er kendt for deres særlige værdi, der skal værnes om.

Det er positivt, at der afsættes midler til opkøb af grunde til etablering eller videreudvikling af byens natur. Her tænkes der også på skabelse af biodiversitetskorridorer og grønne strøg. Samtidig kan det være med til at bevare områder, der kan ”gøre byen lidt vildere”, som det hed i en publikation udgivet af byhavenetværket.
Initiativer i denne retning er også f. eks. ”Den vertikale have” ved Otto-Krabbes Plads, der især tager hensyn til byens begrænsede plads.

Der har været flere lokale initiativer i denne sammenhæng, som vi gerne ser i sammenhæng med en strategi om bynatur. Det handler ikke mindst også om naturformidling i byen, som er iværksat med
naturværkstedet Træstubben og samarbejdet om ”Blomstrende by”, der også inddrager mindre områder i en naturoplevelse.
Andre initiativer af naturformidling har været nævnt på ide-plan, herunder en formidlingsplatform i vandkanten i samarbejde med Skanskas byudvikling ved Tømmergraven.

Vi anser disse formidlingsinitiativer som vigtige, fremtidsrettede elementer, der skulle sikres en forankring i en strategi for bynatur.

Vesterbro Lokaludvalg mener, at det er vigtigt, at man i arbejdet med at skabe flere kvadratmeter med bynatur opererer på solidt og gennemsigtigt datagrundlag. Derfor ønsker Lokaludvalget, at det bliver tilgængeligt, hvor mange kvadratmeter af hvilken slags bynatur, der findes indenfor de forskellige lokaludvalgsområder, og hvordan disse tal ændrer sig. Herved må der skelnes mellem blå og grøn bynatur og mellem privatejet, offentligt ejet, offentligt tilgængeligt mv.

Få nyt om høringer

Abonnér