Høringssvar vedrørende Bygge- og anlægsforskrift

Oprettet: 8. september 2016
Svarnummer:
15

Indsendt af

Vanløse Lokaludvalg

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Vanløse Lokaludvalg anbefaler, at støjgrænseværdien for stærkt støjende arbejde bevares. Tilsvarende ønsker lokaludvalget, at grænseværdien for vibrationer, samt tillæg for toner og impulser, ikke fjernes. Ved fastholdelse af forslaget ønsker vi, at nedenstående synspunkt tages i betragtning. Vanløse Lokaludvalg har med stor interesse læst kommunens udkast til ”Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune”. Lokaludvalget anser det for positivt, at kommunen har udarbejdet en sådan forskrift til gavn for borgere og miljøet. Lokaludvalget har dog følgende forslag og bemærkninger: Partikler Der bør tilføjes et afsnit om dieselpartikler. Dieselpartikler er kræftfremkaldende på højeste niveau ligesom asbest og rygning. Dieselpartikler kan fjernes i lukkede partikelfiltre (wall-flow filtre), der kan eftermonteres. Fra 2018 bør stilles krav om at alle dieselmaskiner (> 75 kW) har lukkede partikelfiltre. Fra 2020 bør stilles krav om at alle dieselmaskiner har lukkede partikelfiltre. Forslag til §10 I første linje ændres ”affald ” til ”affald, jord, grus m.v.” I fjerde linje ændres ”affaldets” til ”materialets” Forslag til §12 Bydelens lokaludvalg skal ligeledes orienteres ved dispensation eller væsentlige ændringer. Forslag til §15 Der bør tilføjes ”3) Overskrider andre bestemmelser i denne forskrift.” Det bør til sidst tilføjes, at ”afgiften for at overtræde forskriften bør have en størrelse, der motiverer til at overholde forskriften. I udmåling af afgiftens størrelse bør medregnes, at risikoen for at overskridelser bliver opdaget, er begrænset.” Ligeledes bør det overvejes om ”Gentagne overskridelse kan udelukke virksomheder for at få opgaver for Københavns Kommune.”

Få nyt om høringer

Abonnér