Høringssvar vedrørende Apollovej III - lokalplan nr. 531

Oprettet: 14. december 2015
Svarnummer:
26

Indsendt af

Vanløse lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Vanløse Lokaludvalg

Postnr.

2720

By

København

Høringssvar

Høringssvar vedlagt som bilag.