Høringssvar vedrørende Grøn hverdag og livskvalitet

Oprettet: 15. juni 2012
Svarnummer:
5

Indsendt af

Susan Green

Postnr.

2400

By

Kbh.Nv.

Høringssvar

Som tilflytter til byen fra en lille by i provinsen.Har det virket oplagt for mig at der meget hurtigt kunne sættes lokale tiltag igang som både den enkelte borger og kommunen kunne have stor og fælles glæde af.
Drømmescenariet ville være :
STEP 1.Neutralisering af CO2
URBAN GARDENING :plant træer ,så blomster og nytteafgrøder overalt hvor der er den mindste m2 jord både i jordplan ,men i særdeleshed også i højden .Altsammen bygget op på økologiske principper. Borgerne tilbydes inspirations/sæt igang kurser .Kommunen har mange nedrivnings tompter som egner sig til ,med hjælp fra borgerne at blive udlagt m. ny jord ,græs,beplantning og kunne på en enkelt sommer forvandles og indbyde til åndehuller og ....til menneskemøder.
Måske et billigt alternetiv til den mangel på æstetisk der udstråler fra en nedrivningsplads.Måske også en mulighed for et samarbejde med jobcentre og et meningsfyldt arbejde for mennesker på overførselsindkomst,hvis liv i mange tilfælde er gået i stå.

STEP 2.
AFFALDSSORTERING :
Vores alle sammens affald kunne sorteres meget mere specifikt end kravene er dag. Hvis det virkelig skulle batte noget skulle vi allesammen igennem krav fra kommunen tvinges og opdrages til at sortere vores affald meget grundigere end vi gør .1 organisk køkkenaffald til kompost (til vores byhaver)2 papir, pap, 3 metal ,4batterier ,5 glas og meget meget mere. Nogle flere lokale genbrugsstationer kunne være hensigtsmæssigt .Evt. kunne ovennænte nedrivnigspladser også oprettes som små genbrugspladser.Genbrug er det rene "guld",både som rent genbrug,men også som materialegenanvendelse.
STEP 3.
Transport .
Varelevering ,taxakørsel, bustransport i indre by
foregår i elbiler og co2 neutrale køretøjer og med ladcykler,der kan komme ind selv på de smalleste gader .Flere gader spærres helt eller delvis ,så der kun er tilladt kørsel med offentlige transportmidler af hensyn til børnefamilier og gangsvage personer der skal stadig være mulighed for at kunne blive transporteret over større afstande .

Med venlig hilsen
Susan Green

Få nyt om høringer

Abonnér