Grøn hverdag og livskvalitet

'Grøn hverdag og livskvalitet' er kommunens Agenda 21-plan. Den sætter fokus på københavnernes muligheder for en grønnere hverdag og en bedre livskvalitet i byen.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

30. maj 2012 til 30. august 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. august 2012

Høring ikke åben

'Grøn hverdag og livskvalitet' er navnet på kommunens Agenda 21-plan for de kommende år.

Torsdag den 24. januar, vedtog et flertal i Borgerrepræsentationen ”Grøn hverdag og livskvalitet”, som er den nye Agenda 21 plan for 2012-2015. Alle høringssvar er blevet behandlet og blevet fremlagt for politikerne i en hvidbog. Link til hvidbogen findes i højre side.
 

Planen fokuserer på de muligheder, vi har i hverdagen for at påvirke miljø og klima i positiv retning og samtigt bidrage til en bedre livskvalitet i byen. At gå eller tage cyklen giver motion og mindre energiforbrug. At vælge elbilen eller kollektiv transport giver mindre støj og renere luft i byen. At gøre huset mindre energiforbrugende, når taget eller vinduerne alligevel skal skiftes, giver god mening for både klima og pengepung. Lokal afledning af regnvand er med til at sikre kælderen mod næste skybrud.   

Agenda 21-planen, Grøn hverdag og livskvalitet henter sine miljømålsætninger fra en række andre kommunale planer om klima, miljø og transport. Den beskriver en række aktiviteter, der giver københavnerne mulighed for en grønnere hverdag og en bedre livskvalitet. Agenda 21-planen, Grøn hverdag og livskvalitet

vil således være med til at realisere Københavns ambitiøse visioner inden for klima og miljø.
 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 14. maj, at sende Agenda 21-planen, Grøn hverdag og livskvalitet i høring fra den 30. maj til den 30. august 2012.

Ansvarlig

Center for Miljø Københavns Kommune Lone Reiff