Oprettet: 3. februar 2017
Svarnummer:
11

Indsendt af

Steen Stavngaard

Virksomhed / organisation

LEV København

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

LEV Københavns høringssvar vedr. omlægning af Børnecenter København (BCK). Vi har interesseret set på forslaget til omlægning af supportstrukturen til dagtilbud og skoler i BCK regi. Vi har i LEV følgende bemærkninger til det fremsendte forslag: ➢ Elever, der går på specialskoler, der tilbyder vidtgående specialundervisning har i høj grad brug for de faglige kompetencer, der i dag tilbydes via BCK ➢ Mange elever i vores målgruppe er dybt afhængige af sammenhængende fysio - og ergoterapi for at være klar til at modtage læring og for generelt at trives ➢ Vi oplever også at forældres efterspørgsel på ydelserne fra BCK er stor ➢ Det virker som om man i forslaget har overset at BCK i høj grad i dag også betjener Uddannelsescenter UiU, og det matcher dårligt med at man har skrevet, at der ikke må være support og kvalitetsskab i forbindelse med opgaveflytningen. UiU har en 10 klasse på skolen, hvor de fleste/alle elever er under 18 år. ➢ Vi savner også et præcisering af, hvordan man konkret vil sikre, at den tværgående videndeling og kompetenceudvikling styrkes i forslaget ➢ Afslutningsvis håber vi, at de vidtgående specialinstitutioner og Uddannelsescenter UiU i hvert fald bibeholder den nuværende tildeling i support og betjening Med venlig hilsen Danielle Pröschold (formand LEV København) Steen Stavngaard (LEV København og Handicaprådet)